„Citadele“ bankas (Lietuva)

Johanas Akerblomas paskirtas „Citadele“ banko valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi

Paskelbta

2020 m. birželio 26 d. AS „Citadele banka“ stebėtojų taryba Johaną Akerblomą paskyrė valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi.

2020 m. kovo 2 d. J. Akerblomas buvo paskirtas laikinai einančiu valdybos pirmininko pareigas. Būdamas laikinuoju valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi, jis sėkmingai vadovavo bankui itin sudėtingu laikotarpiu, užtikrino banko finansinį stabilumą ir darbuotojų saugumą.

Elizabeth Critchley, stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja, pasakojo: „Džiaugiamės galėdami paskirti Johaną Akerblomą generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku. Apsvarsčiusi keletą alternatyvų, taip pat ir išorės kandidatus, stebėtojų taryba tvirtai įsitikinusi, kad Johanas Akerblomas yra geriausias kandidatas šioms pareigoms užimti. Būdamas laikinuoju valdybos pirmininku, jis sėkmingai vadovavo bankui itin sudėtingu laikotarpiu, užtikrino banko finansinį stabilumą ir darbuotojų saugumą. J. Akerblomas ir toliau sieks užtikrinti, kad „Citadele“ bankas įgyvendintų savo viziją ir taptų pirmaujančiu banku Baltijos šalyse.“

Johanas Akerblomas: „labai džiaugiuosi, kad buvau paskirtas nuolatiniu valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi. Man bus malonu ir toliau dirbti su klientais bei kolegomis banke. Be to, vertinu stebėtojų tarybos pasitikėjimą mano jėgomis.“

J. Akerblomo paskyrimą minėtosioms pareigoms turi patvirtinti Finansų ir kapitalo rinkos komisija. J. Akerblomas neturi įsigijęs AS „Citadele banka“ akcijų.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai