„Citadele“ bankas (Lietuva)

Prasidėjo „Citadele“ banko subordinuotųjų obligacijų platinimo laikotarpis

Paskelbta

2020 m. kovo 3 d. Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija patvirtino AS „Citadele banka“ 2020 m. kovo 2 d. 30 000 000 eurų trečiosios užstatu nepadengtų subordinuotųjų obligacijų programos Pagrindinį prospektą. 2020 m. kovo 4 d. banko valdyba patvirtino pirmines pirmosios subordinuotųjų obligacijų serijos pirmosios dalies pradines Galutines sąlygas.

Vykdydamas 30 000 000 eurų trečiąją užstatu nepadengtų subordinuotųjų obligacijų programą, „Citadele“ bankas pradeda pirmosios serijos pirmosios dalies subordinuotųjų obligacijų platinimo laikotarpį. Obligacijos bus platinamos nuo 2020 m. kovo 9 d., 14.00 val. (Latvijos laiku) iki 2020 m. kovo 18 d., 16.00 val. (Latvijos laiku).

Planuojamas pirmosios obligacijų serijos pirmosios dalies pasiūlymo dydis – iki 30 mln. eurų. Numatoma emisijos data – 2020 m. kovo 24 d. Obligacijos bus siūlomos Latvijos, Lietuvos ir Estijos investuotojams, jų taip pat galės įsigyti reikalavimus atitinkantys investuotojai iš kitų Europos ekonominės erdvės valstybių.

Grynąsias iš šio pasiūlymo gautas pajamas „Citadele“ bankas panaudos bendrajai savo verslo plėtrai, taip pat – tolesniam „Citadele“ reguliuojamojo kapitalo struktūros stiprinimui, įskaitant „Citadele“ subordinuotojo kapitalo naudojimą pagal Kapitalo reikalavimų reglamento ir kitų 2 pakopos kapitalui taikomų taisyklių reikalavimus.

Planuojama emisijos kaina – 100 proc. nominaliosios vertės. Kiekvienos obligacijos nominalioji vertė – 10 000 eurų. Mažiausia investicijų suma pradinio platinimo metu – bent 10 subordinuotųjų obligacijų. Palūkanos už obligacijas bus mokamos du kartus per metus Galutinėse sąlygose nurodytomis dienomis. Obligacijų terminas – 10 metų, bet „Citadele“ turi teisę išpirkti jas anksčiau.

Obligacijų emisijos Pagrindiniame prospekte, užregistruotame Finansų ir kapitalo rinkos komisijoje, nustatomos bendrosios 30 000 000 eurų trečiosios užstatu nepadengtų subordinuotųjų obligacijų programos sąlygos, o tikslus kiekvienos serijos kiekvienos dalies dydis, obligacijų kaina, išpirkimo data, pajamingumas ir kiti parametrai pateikti atitinkamos emisijos Galutinėse sąlygose. Planuojama, kad obligacijomis bus prekiaujama reguliuojamoje rinkoje – jos turėtų būti įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Riga“ Baltijos šalių obligacijų sąrašą. Edijs Poga advokatų kontora veikia kaip banko patarėjas teisės klausimais, o „Redgate Capital“ – kaip banko finansinis patarėjas.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai