„Citadele“ bankas (Lietuva)

Lietuvoje steigiamas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centras, vyksta vadovo atranka

Paskelbta

Pinigų plovimo ir jo efektyvios prevencijos temos aktualumui neslopstant visame pasaulyje, Lietuva siekia tapti šios srities kompetencijos lydere Europoje. Lietuvoje steigiamas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centras – unikalus viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės pavyzdys, sutelkiantis jų pastangas kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Centro steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas ir Lietuvos bankų asociacijai priklausantys komerciniai šalies bankai, tarp jų ir „Citadele“ bankas.

Centro veiklos tikslai:

  • dalytis informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijas, tam sukurti specialią informacijos apsikeitimo platformą ir padėti visai finansų rinkai tinkamai identifikuoti ir valdyti rizikas;
  • atlikti tyrimus, vertinimus ir analizes, rengti gaires, rekomendacijas, metodikas ir teisėkūros iniciatyvas tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą;
  • padėti privačiojo sektoriaus subjektams atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą;
  • stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
  • viešinti bendradarbiavimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo Lietuvoje veiklą.

Apie šiuo metu vykdomą VŠĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovo atranką ir reikalavimus kandidatams išsamiau skaitykite Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai