„Citadele“ bankas

Lietuvoje veiklą pradeda Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

Paskelbta

Lietuvoje veiklą pradeda Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, kurio steigėjas kartu su kitais partneriais yra „Citadele“ bankas. Suvienydamas viešojo ir privačiojo sektorių atstovus Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras padės finansų rinkos dalyviams tinkamai nustatyti ir valdyti rizikas. Centrui vadovaus ilgametę patirtį turintis teisininkas, sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos ekspertas  Eimantas Vytuvis.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras dalysis informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijas (tam sukurs specialią informacijos apsikeitimo platformą) ir padės finansų rinkos dalyviams tinkamai nustatyti ir valdyti rizikas. Jis taip pat atliks tyrimus, vertinimus ir analizes, rengs gaires, rekomendacijas, metodikas ir teisėkūros iniciatyvas, tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą. Be to, šis centras padės finansų rinkos dalyviams atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą, stiprins viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuos mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius ir viešins savo veiklą.

Išsamiau skaitykite čia.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai