„Citadele“ bankas

Penki žingsniai, padėsiantys įmonėms užtikrinti sankcijų laikymąsi

Paskelbta

Norėdamas padėti įmonėms laikytis Europos Sąjungos ir JAV skelbiamų sankcijų Rusijai bei Baltarusijai bei siekdamas valdyti sankcijų vengimo riziką, „Citadele“ bankas parengė penkias rekomendacijas, skirtas padėti verslui tinkamai laikytis sankcijų.

„ES reglamentai ir nacionaliniai teisės aktai įpareigoja kiekvieną įmonę laikytis visų Europos Sąjungos taikomų sankcijų. Sankcijų pažeidimas gali lemti bankų sprendimą atsisakyti vykdyti mokėjimus, pažeidėjo turto įšaldymą, apribojimus pristatyti ar gauti prekių ir net užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Taigi įmonės taip  pat yra suinteresuotos tinkamai laikytis sankcijų. Mes suprantame, kad verslui labai sunku orientuotis greitai besikeičiančioje informacinėje aplinkoje, todėl ir toliau informuojame apie taikomus apribojimus, kad verslui būtų lengviau laikytis sankcijų“, – sako „Citadele“ banko vyriausioji sankcijų ekspertė Saiva Krastiņa.  

Įvertinkite su jūsų verslu susijusią sankcijų riziką

Pirmiausia įvertinkite, ar sankcijos susijusios su jūsų verslu.

  • Ar teikiate ir (arba) gaunate paslaugas, gaminate, parduodate ar perkate prekes arba žaliavas (pavyzdžiui, medieną, informacines technologijas, naftos produktus) šalyse, kurioms taikomos sankcijos? Prekių ir paslaugų, kurioms taikomos sankcijos, sąrašą galima peržiūrėti ES sankcijų žemėlapyje.
  • Ar tiekiate prekes ir (arba) teikiate paslaugas į šalis (gaunate iš šalių), kurioms taikomos sankcijos, arba į šalis (iš šalių), besiribojančių su šalimis, kurioms taikomos sankcijos (pavyzdžiui, Kazachstaną arba Uzbekistaną) arba vykdote tranzitą per šias šalis?
  • Ar jūsų kontrahentai, jų savininkai, valdybos nariai ir (arba) naudos gavėjai nėra susiję su padidintos rizikos šalimis arba su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kuriems taikomos sankcijos? Patikrinkite kontrahentus pagal internete skelbiamus sankcijų sąrašus.

Stenkitės laikytis sankcijų reikalavimų, atsižvelgdami į nustatytas rizikas

Jeigu įmonės veikla susijusi su sankcijų rizika, turi būti imamasi tam tikrų priemonių, padedančių užtikrinti, kad ši rizika tinkamai valdoma.

  • Jeigu įmonė bendradarbiauja su Rusijos ar Baltarusijos įmonėmis, būtina išsamiai išnagrinėti ir įsivertinti, kokios prekės ir paslaugos yra įtrauktos į ES, JAV Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus, taip pat į nacionalinius sankcijų sąrašus.
  • Patikrinkite, ar jūsų verslo partneris nėra tiesiogiai ar netiesiogiai nurodytas kaip asmuo, kuriam taikomos sankcijos, ir ar jis nesusijęs su tokiais asmenimis (pavyzdžiui, kaip savininkas arba naudos gavėjas).
  • Kadangi sankcijų taikymo sritis nuolat plečiasi, sekite naujienas apie keičiamus ES teisės aktus: sankcijos gali būti pritaikytos bet kuriam kontrahentui ir bet kokioms prekėms arba paslaugoms. Tokiu atveju tolesnis bendradarbiavimas tampa neįmanomas.
  • Atliktus patikrinimus būtina dokumentuoti, kad prireikus informaciją apie juos būtų galima pateikti teisėsaugos ir finansų institucijoms.

Paskirkite atsakingą asmenį ir parenkite sankcijų įgyvendinimo tvarką

Užtikrinkite, kad sankcijų atitikties užtikrinimo procedūra ir jos rezultatų įvertinimas būtų dokumentuoti. Paskirkite atsakingą darbuotoją, kuriam būtų pavesta atlikti sankcijų stebėseną ir rezultatų dokumentavimą. Nebūtina įdarbinti specialaus sankcijų specialisto – minėtas funkcijas gali atlikti, pavyzdžiui, buhalteris ar įmonės teisininkas.

Banko specialistai rekomenduoja dokumentuoti patikrinimų atlikimo tvarką, pavyzdžiui,  dokumentuoti tikrinamas sankcijas, taikomus techninius sprendimus, kontrahentų patikrinimų dažnumą (pavyzdžiui, kartą per mėnesį) ir sankcijų peržiūrą prieš vykdant mokėjimus. Be to, įvertinkite galimybę darbuotojui sudalyvauti mokomajame seminare sankcijų tema.

Sankcijų pažeidimas yra sunkus nusikaltimas, todėl apie nustatytus pažeidimus ir bandymus įtraukti įmonę į sankcijų pažeidimą ar jų apėjimą būtina pranešti policijai.

Sutartyse numatyti veiksmus sankcijų pažeidimo atveju

Paprastai visose sutartyse yra punktas, numatantis galimybę vienašališkai nutraukti sutartį atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms. Taip pat turėtų būti įtraukta sąlyga, suteikianti įmonei teisę vienašališkai atsisakyti sutarties, jei sutarties partneriui, prekėms arba paslaugoms tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai arba iš dalies pritaikomos JT, ES, OFAC arba nacionalinės sankcijos. Taip pat galima numatyti žalos atlyginimo tvarką ir tolesnius veiksmus su prekėmis ar paslaugomis, kurių pristatyti ar gauti dėl sankcijų tapo neįmanoma.

Jei abejojate, klauskite

Bendradarbiavimo su partneriais iš Rusijos ir Baltarusijos sąlygos pastaruoju metu labai pasikeitė. Taigi verslininkus, kuriems kyla klausimų ar neaiškumų, raginame susisiekti su banku ir pasitikslinti informaciją dėl galimybių gauti arba atlikti vienus ar kitus mokėjimus. Bankas taip pat pabrėžia, kad banko teikiama informacija jokiu būdu nesumažina klientų asmeninės atsakomybės už sankcijų laikymąsi. 

Laikytis sankcijų turi būti suinteresuota pati įmonė, kad apsisaugotų nuo finansinės rizikos ir pavojaus būti patrauktai baudžiamojon atsakomybėn.

Naudingos nuorodos:

ES sankcijų paieškos bazė

JAV OFAC sankcijų paieškos bazė

ES sankcijos Rusijai

ES sankcijos Baltarusijai

„Citadele“ bankui dažnai užduodami klausimai apie sankcijas

Lietuvos URM informacija apie sankcijas Rusijai ir Baltarusijai

Latvijos URM informacija apie sankcijų taikymą

Estijos URM informacija apie sankcijų taikymą

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai