Banka Citadele

Pieci soļi sankciju ievērošanai uzņēmumiem

Publicēts

Lai palīdzētu uzņēmumiem ievērot Eiropas Savienības un ASV sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kā arī palīdzētu konstatēt iespējamos sankciju apiešanas riskus, banka Citadele ir sagatavojusi piecus soļus, kas jāveic katram uzņēmumam sankciju uzraudzībā.

“Katram uzņēmumam saskaņā ar Eiropas Savienības regulām un nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums pilnībā ievērot ES noteiktās sankcijas. Par sankciju neievērošanu uzņēmumi riskē ar atteiktiem maksājumiem, iesaldētiem līdzekļiem, neiespējamību piegādāt vai saņemt preces un pat iespējamu kriminālatbildību. Tas ir uzņēmumu pašu interesēs. Tomēr saprotam, ka strauji mainīgajā informācijas telpā ir grūti orientēties, tāpēc turpinām stāstīt un skaidrot, lai atvieglotu uzņēmēju ceļu sankciju ievērošanā,” skaidro Saiva Krastiņa, Citadeles vadošā sankciju eksperte.

Jāizvērtē savi sankciju riski

Vispirms jāizvērtē un jāatbild uz jautājumiem,  vai sankcijas skar jūsu saimniecisko darbību:  

  • Vai sniedzat un/vai saņemat pakalpojumus un ražojat, pārdodat vai pērkat preces un izejvielas, kuras ir pakļautas sankcijām (piemēram, koksne, IT tehnoloģijas, naftas produkti) no valstīm, pret kurām ir noteiktas sankcijas? Sankcionēto izejvielu, preču un pakalpojumu uzskaitījums ir pieejams ES sankciju kartē.
  • Vai piegādājat preces vai pakalpojumus uz/no valstīm, pret kurām ir noteiktas sankcijas, vai uz valstīm, kas robežojas ar sankciju risku valstīm (piemēram, Kazahstāna vai Uzbekistāna), vai arī piegāde ir tranzītā caur šīm valstīm.
  • Vai sadarbības partneri, to īpašnieki, valdes locekļi vai patiesie labuma guvēji ir saistīti ar sankciju riska valstīm vai juridiskām vai fiziskām personām, pret kurām noteiktas sankcijas. Pārbaudiet, veicot izpēti internetā.

Sankciju pārbaudes jāveic atbilstoši konstatētajiem sankciju riskiem

Ja uzņēmumam ir saistība ar kādu no sankciju riskiem, noteikti ir jārīkojas, lai pārliecinātos, ka šie riski tiek kontrolēti: 

  • Ja uzņēmums sadarbojas ar uzņēmumiem no Krievijas vai Baltkrievijas, nepieciešams detalizēti iepazīties ar vismaz ES, ASV OFAC un nacionālajos sankciju sarakstos uzskaitītajām precēm un pakalpojumiem, kas ir pakļautas sankcijām; 
  • Nepieciešams pārliecināties, vai sadarbības partneris tieši vai netieši nav norādīts to personu sarakstā, pret kurām ir noteiktas sankcijas, vai saistīts ar šīm personām (piemēram, kā īpašnieks vai patiesais labuma guvējs);
  • Tā kā sankciju tvērums nepārtraukti paplašinās, nepieciešams sekot jaunumiem ES regulās, jo pastāv risks, ka pret jebkuru partneri vai attiecībā uz konkrētām precēm vai pakalpojumiem var tikt noteiktas sankcijas, un tad turpmāka sadarbība nebūs iespējama.  
  • Veiktās pārbaudes nepieciešams dokumentēt, lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt apliecinājumu par veikto pārbaudi gan tiesībsargājošajām, gan finanšu iestādēm. 

Nepieciešams apmācīts darbinieks un sankciju ievērošanas procedūra

Ja jau veicat sankciju pārbaudes, nodrošiniet, lai to veikšanas kārtība un rezultātu iegūšana būtu dokumentēta. Tāpat uzņēmumā būtu nepieciešams noteikt darbinieku, kurš būtu atbildīgs par šo darbību veikšanu. Nav obligāti iecelt “sankciju speciālistu”. Šos uzdevumus var veikt, piemēram, uzņēmuma grāmatvedis vai jurists. 

Bankas eksperte iesaka dokumentēt, kā tiek veiktas minētās pārbaudes - kuras sankcijas tiek pārbaudītas, kādi tehniskie risinājumi tiek izmantoti, sadarbības partneru pārbaudes regularitāte (piemēram, reizi mēnesī) un sankciju pārbaude pirms maksājumu veikšanas.  Tāpat, iespējams, ir vērts apmeklēt mācību seminārus sankciju jomā.

Sankciju pārkāpums ir smags noziegums, tāpēc par konstatētiem pārkāpumiem vai arī mēģinājumiem iesaistīt uzņēmumu sankciju apiešanā ir nekavējoties jāziņo policijai. 

Līgumos atrunājiet rīcību sankciju piemērošanas gadījumā

Līdzīgi kā līgumos vienmēr tiek iekļauts punkts par tiesībām izbeigt līgumu nepārvaramas varas gadījumā, līgumos vienmēr būtu jāiekļauj arī uzņēmuma tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja uz sadarbības partneri vai precēm vai pakalpojumiem tieši vai netieši, daļēji vai pilnībā kļūst attiecināmas ANO, ES, ASV OFAC vai nacionālās sankcijas. Tāpat var arī paredzēt zaudējumu segšanas kārtību un, piemēram, turpmākās darbības ar precēm vai pakalpojumiem, kuru piegāde vai saņemšana sankciju dēļ vairs nav iespējama. 

Šaubu gadījumā jautājiet

Ļoti īsā laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas nosacījumos, kas ir jāievēro, lai turpinātu sadarbību ar sadarbības partneriem Krievijā un Baltkrievijā. Tāpēc šaubu gadījumā aicinām klientus sazināties ar savu banku, lai noskaidrotu iespējas veikt vai saņemt konkrētus maksājumus. Vienlaikus banka uzsver, ka tās sniegtais informatīvais atbalsts nekādā veidā nemazina klientu individuālo atbildību pilnībā ievērot sankcijas. 

Sankciju ievērošana ir uzņēmuma interesēs, lai pasargātu sevi no finanšu un krimināltiesiskajiem riskiem, tāpēc aicinām noskatīties semināru uzņēmējiem “Starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Skaidrojums.” 

Noderīgas saites: 

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes