Vērtības un stratēģija

Misija

Mūsu misija ir sniegt klientiem plašu un kvalitatīvu finanšu pakalpojumu klāstu, kļūstot par Baltijas valstu privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu pamata banku.

Filozofija

Mūsu darbinieki rīkojas kā īsti saimnieki, nepārtraukti tiecoties sasniegt iespējami labāko rezultātu visā ko mēs darām.

Mēs atbalstām vietējo mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu izaugsmi, reizē sekmējot Baltijas valstu ekonomikas stabilitāti un labklājību.

Stratēģiskais fokuss – privātpersonu, mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošana

Citadeles mērķis ir kļūt par "primārās izvēles banku" privātpersonām un mazajiem, vidējiem uzņēmumiem visā Baltijā, kā arī turpināt uzlabot produktus un pakalpojumus klientiem korporatīvo un privātā kapitāla pārvaldības segmentos. Mēs redzam ievērojamu izaugsmes potenciālu Baltijā un mēs saskaņosim mūsu stratēģiju ar vietējo tirgus dinamiku katrā valstī.

Stratēģija tiks īstenota, izmantojot šādus taktiskos soļus: