Väärtused ja strateegia

Panga missioon ja visioon

Meie missioon on pakkuda klientidele suures valikus klassi parimaid pangateenuseid ning olla esimene valik pankadest kõigis Balti riikides nii era- kui äriklientide jaoks.

Citadele values Citadele values

Strateegiline sihtrühm – erakliendid ning väikesed- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Citadele panga eesmärk on saada Balti riikides esimeseks valikuks nii eraklientidele kui ka ettevõtjatele, pakkudes pangatooteid ja - teenuseid mis loovad väärtusi neis segmentides. Näeme Baltimaades märkimisväärset kasvupotentsiaali ja kohandame panga strateegia vastavalt iga riigi turu dünaamikale.

Taktikalised sammud strateegia elluviimiseks: