Ametlikuks kirjavahetuseks palume kasutada elektrooniliselt allkirjastatud dokumente.

Citadele panga peakontor

Republikas laukums 2A Riga,
LV-1010, Latvia

Swift code: PARXLV22

Registration nr.: 40103303559

VAT nr.: LV40103303559

Show in google maps