Küpsiste seaded

Küpsiste kasutamise abil töötleb Citadele teavet oma veebilehe kasutamise kohta, et tagada oma veebilehtede ja veebipõhiste teenuste tõhus ja turvaline toimimine ning lihtne kasutamine ning – võttes arvesse sinu harjumusi – saada teavet sulle olulise sisu ja teenuste kohta. See aitab Citadelel oma veebilehti ja pakutavaid teenuseid täiendada ning edastada teavet sotsiaalmeedias, mobiiliäpis ning muudel veebilehtedel. Küpsiste seadeid, välja arvatud vajalike küpsiste seadeid, saab muuta vastava kastikese märgistamisega, mis osutab nende kasutamisega nõustumisele. Kõnealuseid valikuid saab vajaduse korral igal ajal muuta, millega tagatakse, et Citadele ei kasuta konkreetset liiki küpsiseid. Meie veebilehtedel kasutatavate küpsiste kohta saab rohkem teavet küpsiste kasutamise tingimustest.

Strictly necessary cookies

Küpsised, mille kasutamist vajame selleks, et tagada veebilehe turvalisus ning abistada sind veebilehe kasutamisel ja sisselogimisel. Nende küpsiste sätteid pole võimalik muuta, kuna need on vajalikud veebilehe toimimiseks.

Täiendavad küpsised

Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas sa veebilehti kasutad, nt milliseid veebilehti külastad, kui kiiresti veebilehed avanevad, milliseid veebilinke oled kasutanud ning kas veebilingi kaudu pääseb toimivale veebilehele, samuti aitavad küpsised mõista meil mõista sinu tegevust ja saada tagasisidet, kasutades selleks eri tööriistu, nt soojakaarte, seansisalvestisi ja küsitlusi.

Küpsised, mida kasutatakse reklaamide mõjususe hindamiseks ja sulle asjakohaste reklaamide kuvamiseks.