Ettevõtte juhtimine

Citadele grupi terviklik ettevõtte juhtimine ja riskihaldus on loodud tegutsema läbipaistvalt ja heaperemehelikult, tasakaalustades ja kaitsetes erinevate sidusrühmade huve.
Citadele panga juhtimisorganid on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus, mis lähtuvad oma otsustes Läti Vabariigi seadusandlusest ning panga põhikirjast.

Muu info inglise keeles

Juhatus

Nõukogu