Korporatyvinis valdymas

„Citadele“ grupėje veikia visapusiška korporatyvinio valdymo ir rizikos valdymo struktūra, užtikrinanti skaidrų ir protingą įvairių suinteresuotųjų šalių interesų suderinimą bei apsaugą.
„Citadele“ valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir valdyba. Kiekvienas jų turi savo atsakomybes ir įgaliojimus pagal Latvijos įstatymus ir grupės įstatus.

Kita informacija anglų kalba

Vadovybė

Stebėtojų taryba