Korporatīvā pārvaldība

Esam ieviesuši visaptverošu korporatīvās un risku pārvaldības struktūru, kas ļauj darboties caurspīdīgi un pārdomāti, nodrošinot ieinteresēto pušu interešu salāgošanu un aizsardzību.
Korporatīvo pārvaldību nodrošina akcionāru pilnsapulce, padome un valde, kuru pienākumi un pilnvaras atbilst Latvijas Republikas tiesību aktiem un bankas statūtiem.

Valde

Padome