Padomes komitejas

Audita un atbilstības komiteja

Audita un atbilstības komiteja ir atbildīga par atbalsta sniegšanu Padomei attiecībā uz audita jautājumu pārvaldību. Tie ietver Iekšējā audita daļas kompetencē esošo uzdevumu, politiku un procedūru izskatīšanu un atbilstošu rekomendāciju sniegšanu Padomei, Iekšējā Audita daļas izstrādātā ikgadējā audita plāna izskatīšanu, svarīgāko Iekšējā Audita daļas pārbaužu rezultātu izskatīšanu reizi ceturksnī, kā arī Iekšējā Audita daļas ikgadējā novērtējuma, kas veikts saskaņā ar audita plānu, izskatīšanu. Papildus Audita komiteja uzrauga Citadele Grupas attiecības ar ārējiem auditoriem un sniedz rekomendācijas attiecībā uz to iecelšanu, pārvēlēšanu, vai atbrīvošanu, sniedz rekomendācijas par jebkādiem FKTK uzdotiem jautājumiem, un nodrošina ikgadēju novērtējuma sniegšanu Padomei. Audita komiteja sastāv no vismaz trīs locekļiem, un tās priekšsēdētājs ir Padomes loceklis. Audita komitejas sēdes notiek vismaz četras reizes gadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk

Audita un atbilstības komitejas sastāvs:

Vārds Amats
Klāvs Vasks Komitejas priekšsēdētājs
Lawrence Lavine Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
James L. Balsillie Komitejas loceklis
Dhananjaya Dvivedi Komitejas loceklis
Nicholas Haag Komitejas loceklis
Sylvia Gansser-Potts Komitejas locekle
Stephen Young Neatkarīgais komitejas loceklis

Risku komiteja

Risku komiteja ir atbildīga par atbalsta sniegšanu Padomei, uzraugot riskus, kuriem Citadele Grupa ir pakļauta, veicot uzņēmējdarbību, un uzraugot Citadele grupas darbības atbilstību noteiktajiem riska līmeņiem, kā arī nodrošinot to, ka veidojot atalgojuma sistēmu, tiek ņemti vērā likviditātes, kapitāla un operacionālie riski. Komiteja arī pārliecinās, ka riski ir atbilstoši iecenoti Citadele Grupas produktos un pakalpojumos, un nodrošina rekomendācijas par jebkurām jomām, kurās nepieciešami uzlabojumiem saskaņā ar FKTK norādījumiem. Risku pārvaldības komiteja sastāv no vismaz trīs locekļiem, un tās priekšsēdētājs ir Padomes loceklis. Komitejas sēdes notiek vismaz četras reizes gadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk.

Risku komitejas sastāvs:

Vārds Amats
Nicholas Haag Komitejas priekšsēdētājs
Elizabeth Critchley Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Timothy Collins Komitejas loceklis
Lawrence Lavine Komitejas loceklis
Karina Saroukhanian Komitejas locekle
Sylvia Gansser-Potts Komitejas locekle

Atalgojuma un nomināciju komiteja

Atalgojuma un nomināciju komiteja ir atbildīga par atbalsta nodrošināšanu Padomei potenciālo Padomes, Valdes locekļu un Iekšējā Audita vadītāja atlasē. Konkrētāk, komiteja palīdz (i) nodrošināt pietiekamu daudzveidību (tai skaitā dzimuma) Valdes un Padomes sastāvā, kā arī iekšējā audita vadītāja amatā, (ii) izskatīt Citadele Grupas atalgojuma politikas, un (iii) izvērtēt potenciālo Padomes vai Valdes locekļu, vai Iekšējā Audita vadītāja atbilstību amatam, kad nepieciešams. Vismaz reizi gadā tā veic Padomes un Valdes organizatoriskās struktūras novērtējumu, tai skaitā locekļu skaitu, sastāvu un efektivitāti, kā arī periodisku Padomes un Valdes individuālo un kolektīvo zināšanu, prasmju un ekspertīzes novērtējumu. Atalgojuma un amatu vērtēšanas komitejas sēdes notiek četras reizes gadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk. Komiteja sastāv no vismaz trīs locekļiem, un tās priekšsēdētājs ir Padomes loceklis.

Atalgojuma un nomināciju komitejas sastāvs:

Vārds Amats
Lawrence Lavine Komitejas priekšsēdētājs
Elizabeth Critchley Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Klāvs Vasks Komitejas loceklis
Karina Saroukhanian Komitejas locekle
Sylvia Gansser-Potts Komitejas locekle

Tehnoloģiju komiteja

Tehnoloģiju komiteja atbild par atbalsta un konsultāciju sniegšanu Padomei attiecībā uz tehnoloģijām un tehnoloģiskiem jaunievedumiem, tai skaitā attiecībā uz Citadele Grupas stratēģisko pieeju tehniskiem un komerciāliem jaunievedumiem, tehnoloģiju iegādi nepārtrauktas izaugsmes nodrošināšanai, novērtēšanas un uzskaites sistēmu attīstību. Tehnoloģiju komiteja sniedz atskaiti Padomei reizi gadā. Komitejas sēdes notiek četras reizes gadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk, un tās priekšsēdētājs ir Padomes loceklis.

Tehnoloģiju komitejas sastāvs:

Vārds Amats
Dhananjaya Dvivedi Komitejas priekšsēdētājs
Nicholas Haag Komitejas loceklis
Karina Saroukhanian Komitejas locekle