Ilgtspēja

Finanšu iestādēm ir svarīga loma sabiedrībā. Kā finanšu starpniekiem mums ir jāsniedz ieguldījums ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā un jāatbalsta pāreja uz ilgtspējīgu sabiedrību kā galveno finanšu ekosistēmas daļu.

Citadeles grupai ilgtspēja nozīmē uzņēmējdarbības attīstīšanu ilgtermiņā, ņemot vērā sociālo, vides un ekonomisko apsvērumu ietekmi uz mūsu lēmumu pieņemšanu, piedāvātajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Banka apzinās savu atbildību ilgtspējīgas ekonomikas attīstības veidošanā un ir apņēmusies pievērsties vides aspektiem finansēšanā un investīcijās, kā arī tiešās ietekmes uz vidi pārvaldībā.

Grupas politikas

Ilgtspējas pārskats

Ar klimatu saistīta finanšu informācija 

ANO Atbildīgas banku darbības principu pārskati