Socialinė atsakomybė

Finansų įstaigos atlieka svarbų vaidmenį šalies finansų ekosistemoje, todėl kaip finansiniai tarpininkai siekiame prisidėti prie tvaraus ekonomikos vystymosi ir suteikti gyventojams ir verslo atstovams reikalingas paslaugas ir sprendimus, kurie skatintų tvaresnę gyvenseną ir tvaraus verslo kūrimą.

Tvarumas „Citadele“ grupėje visų pirma reiškia verslo plėtrą ilgalaikėje perspektyvoje – priimdami sprendimus dėl naujų produktų, paslaugų ir priemonių, atsižvelgiame į tai, kad jie atitiktų mūsų socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius tikslus. Suvokiame poreikį prisidėti prie tvarios ekonomikos plėtros ir atsižvelgiame į aplinkosaugos aspektus tiek teikdami finansavimą ir planuodami investicijas, tiek mažindami mūsų daromą tiesioginį poveikį aplinkai.