Socialinė atsakomybė

„Citadele“ bankas užsibrėžė tikslą išplėsti galimybes žmonėms su negalia ir palengvinti jų dalyvavimą visuomenėje.

„Citadele“ įgyvendina socialinės atsakomybės iniciatyvas, vykdydama projektą „Tu esi. Tu gali.“ Projektas buvo pradėtas 2012 m. pavasarį kaip Latvijos komandos dalyvavimo Londono parolimpinėse žaidynėse paramos programa. Lietuvoje parolimpinį judėjimą „Citadele“ bankas remia nuo 2015 m.

Pagrindinis „Citadele“ banko Latvijoje bendradarbiavimo partneris socialinės atsakomybės srityje – Latvijos Parolimpinis komitetas, kurį „Citadele“ bankas remia, siekdamas pagerinti žmonių su negalia galimybes, padėti jiems geriau integruotis visuomenėje ir įgalinti juos siekti asmeninių tikslų. Lietuvoje „Citadele“ bankas bendradarbiauja su Lietuvos Parolimpiniu komitetu. Dauguma „Citadele“ banko darbuotojų dalyvauja projekte „Tu esi. Tu gali.“ Projekte gali dalyvauti visi, palaikantys jo idėjas.