Ajalugu

Citadele pank aktsiaseltsina on registreeritud 30. juunil 2010. aastal, tegevust alustati sama aasta 1. augustil. Citadele asutati 2010. aasta kevadel Läti valitsuse poolt heakskiidetud Euroopa Komisjoni restruktureerimisplaani rakendamise tulemusena, mille kohaselt Citadele pank võttis üle teatud AS Parex Banka varad, kohustused ja ettevõtte. Ülevõtmine toimus 1. augustil 2010.a, peale seda kui Citadele pank, Läti Erastamisagentuur (LPA) ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) allkirjastasid lepingu, mille alusel omandas EBRD 25% -1 aktsia kogu aktsiakapitalist ning LPA omandas ülejäänud 75% +1 aktsia aktsiakapitalist.

Peale avalikku pakkumist otsustas Läti valitsus müüa LPA üle 75% +1 aktsia suuruse osaluse ettevõttes Ripplewood Advisors LLC-le, mis esindab rahvusvahelist investorite gruppi. EBRD säilitas 25% -1 aktsia suuruse osaluse Citadele pangas. Sellega sai 2015 aasta aprillis lõpule viidud panga erastamine.

Panga areng

2018

 • Muudatused panga juhatuses – 1. veebruaril 2018 nimetati Johans Åkerbloms ASi Citadele banka juhatuse liikmeks. Johans Åkerbloms vastutab kontserni raha ja ressursside valdkonna eest. 26. aprillil 2018 kinnitas ASi Citadele banka nõukogu Kaspars Jansonsi juhatuse liikmeks ja operatiivdirektsiooni juhiks. Kaspars Jansons astus ametisse 22. juunil 2018. Ta tegutseb ASi Citadele banka haldusteenuste ja panga tegevuse tagamise valdkonnas
 • Allutatud kohustuste ennetähtaegne tagasimaksmine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale – 8. veebruaril 2018 maksis AS Citadele banka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale tagasi allutatud kohustused 18,4 miljoni euro väärtuses ja kogunenud intressid. Neid kohustusi oli võimalik tagasi maksta, kuna eelnevalt oli emiteeritud võlakirju 20 miljoni euro väärtuses. Emissiooni käigus saadud ülejäänud vahendeid plaaniti kasutada selleks, et Citadele panga üldist kapitali tugevdada ja panga arengustrateegia Baltimaades ellu viia.
 • ASi ABLV Bank investoritele maksti välja riigi tagatud hüvitisi – finants- ja kapitalituru komisjon andis Citadele pangale ülesandeks maksta alates 3. märtsist 2018 välja riigi garanteeritud hüvitised ASi ABLV Bank investoritele. Nelja kuu jooksul maksti hüvitis välja umbes 8000 kliendile 212,5 miljoni euro väärtuses. See vastab 45%-le kogu riigi garanteeritud hüvitiste summast
 • Uus veebipõhine vahend laenureitingu kindlaksmääramiseks – Citadele juurutas (nagu varem eraisikute jaoks) nüüd ka ettevõtetele uue veebipõhise vahendi, mille abil individuaalne laenureiting kindlaks määrata. Uus veebipõhine vahend võimaldab igal Läti väikeettevõttel kiiresti välja selgitada saadaoleva mikrolaenu suurus ja pakutav intressimäär, sõltumata sellest, millise panga klient ettevõte on.
 • AB Citadele bankas (Leedu) ümberkorraldamine – 5. juulil 2018 võttis AS Citadele banka (Läti) vastu lõpliku otsuse muuta AB Citadele bankas (Leedu) õiguslik seisund tütarettevõttest filiaaliks. Ümberkorraldamine aitab tagada kontserni tegevuse tõhususe ja arendada Citadele panga teenuseid kõigile Baltimaade klientidele ühtset platvormi kasutades
 • Laenureitingu tõstmine Ba2 pealt Ba1 peale – 2018. aasta oktoobris tõstis rahvusvaheline reitinguagentuur Moody's Investors Service ASi Citadele banka pikaajalise krediidireitingu Ba2 pealt Ba1 peale, säilitades positiivse tulevikuprognoosi. Krediidireitingu tõstmine oli peamiselt seotud panga strateegia eduka elluviimisega tegevuse laiendamisel Baltimaades. Reitingu tõstmisele aitas kaasa ka kõrgem kapitalitase, kasvav kasumlikkus, halbade laenude mahu vähenemine, panga juhtimise tugevdamine ja riskide vähendamine seoses rahvusvaheliste klientide teenindamisega
 • Biomeetria ja digitehnoloogiate uuendused – 2018. aastal jätkas Citadele pank uute digitaalsete lahenduste, toodete ja teenuste juurutamist ja arendamist. Pank täiustas internetipanka ja mobiilirakendust, jätkas kontaktivabade makseterminalide uuendamist ja paigaldas uusi puutetundlike ekraanidega sularahaautomaate. Citadelest sai esimene pank Lätis, kes võttis mobiilirakenduses sisselogimiseks ja maksete kinnitamiseks kasutusele näotuvastuse. Klientidega kiire, mugava ja turvalise suhtluse tagamiseks mobiilirakenduses sisselogimisel, maksete tegemisel ja kaardi turvaseadete haldamisel on juurutatud näotuvastuse (Face ID) ja sõrmejäljelugeri (Touch ID) kasutamine.

2017

 • Allutatud laenu tagasimaksmine Läti erastamisagentuurile – 4. jaanuaril 2017 maksis Citadele pank erastamisagentuurile ennetähtaegselt tagasi allutatud kohustused 34,7 miljoni euro väärtuses ja kogunenud intressid 0,98 miljoni euro väärtuses. Neid kohustusi oli võimalik tagasi maksta, kuna eelnevalt oli emiteeritud võlakirju 40 miljoni euro väärtuses. Emissiooni käigus saadud ülejäänud vahendeid plaaniti kasutada selleks, et Citadele panga üldist kapitali tugevdada ja panga arengustrateegia Baltimaades ellu viia
 • Moody’s tõstis laenureitingu B1 pealt Ba2 peale – 19. aprillil 2017 tõstis Moody’s Investors Service Citadele panga pikaajalist reitingut kahe palli võrra – B1 pealt Ba2 peale, säilitades positiivse reitingu prognoosi. Citadele panga reitingu muutuse taga olid panga elluviidud strateegia tegevuse arendamiseks Baltimaades ning panga suurendatud kapital ja varade parandatud kvaliteet
 • Muudatused panga juhatuse koosseisus – 2017. aasta augustis nimetas Citadele panga nõukogu Uldis Upenieksi panga juhatuse liikmeks nõuete täitmise küsimustes ja Slavomir Mizaki panga juhatuse liikmeks kontserni IT ja tehnoloogiate strateegia ja arendamise küsimustes
 • Citadele pank sai 20 miljonit eurot teise taseme kapitali, emiteerides 10-aastaseid võlakirju 5,5% kupongiintressiga – 17. novembril 2017 sulges Citadele 10-aastaste allutatud võlakirjade emissiooni 20 miljoni euro väärtuses. Need võlakirjad kvalifitseerusid teise taseme kapitali hulka lisamiseks. Võlakirjad emiteeriti selleks, et kontserni üldist kapitalipositsiooni tugevdada, panga Balti riikide arengustrateegiat edendada ning allutatud kohustused Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale tagasi maksta. 27. novembril 2017 kanti võlakirjad börsi Nasdaq Riga Baltimaade võlakirjade nimekirja
 • Tunnustus parima klienditeeninduse eest – Citadele pank sai Leedus ja Lätis kõrgeima hinnangu klienditeeninduse uurimise ettevõtte Dive iga-aastases Baltimaade pankade teeninduse uuringus. Citadele pank osutus Lätis ja Leedus parima klienditeenindusega pangaks
 • Mobiilimaksete teenus NFC-tehnoloogia abil – Citadele pank töötas välja tehnoloogiaga NFC (near-field communication) toimiva mobiilimaksete teenuse. Mobiiltelefoniga maksmine käivitati septembris. Seda võimalust saavad kasutada kliendid, kellel on operatsioonisüsteemiga Android telefon (Samsung, HTC, Huawei jne). Teiste operatsioonisüsteemidega telefonide kasutajatele pakub Citadele alternatiivseid mobiilimaksete tehnoloogiaid – NFC-tehnoloogiaga käepaelu ja kleebiseid.

2016

 • Üleminek virtuaalsele koodikalkulaatorile MobileSCAN – Citadele pank töötas välja uue internetipanga funktsioonidega mobiilirakenduse. Selles rakenduses on autoriseerimisvahend MobileSCAN, mis on seotud kindlaks määratud seadmega – nutitelefoni või tahvelarvutiga. See võimaldab kasutajal luua ühenduse internetipangaga lihtsalt, sisestades kasutajanime, parooli ja PIN-koodi. Selleks pole vaja eraldi koodikaarti või -kalkulaatorit
 • Kasutusele võeti uus vahend eraisiku laenuvõime määratlemiseks – laenureiting on uus Citadele panga välja töötatud vahend. See võimaldab igaühel internetis oma laenuvõimet hinnata. Läti kommertspankade liit ja tarbijate õiguste kaitse keskus on leidnud, et uus vahend parandab elanike arusaama oma laenuvõimest ja tarbimislaenude intressimääradest
 • Uus kontseptsioon filiaalides – veebruaris avati filiaal Riias Skanstes ielal. Sel filiaalil on uus kontseptsioon – sisustus on mitteformaalne ja kodune. Mais avas Citadele pank Vilniuses koos Coffee Inni ketiga uue filiaali. Selle puhul on samades ruumides koos kohvik ja pank
 • Kristaps Porziņģis alustas koostööd Citadele pangaga – meeskonnas New York Knicks mängiv läti korvpallur Kristaps Porziņģis ja Citadele pank allkirjastasid koostöölepingu. Kristaps Porziņģis andis Citadele pangale õiguse kasutada oma nime ja kujutist panga kommunikatsioonis avalikkusega ja reklaamis. Citadele pangal on hea meel võimaluse üle kasutada seda koostööd, et inspireerida kõiki Läti elanikke ja ettevõtteid arenema ja edu saavutama
 • Euromoney Awards of Excellence – juunis sai Citadele pank ajakirja Euromoney poolt igal aastal väljaantavate auhindade „Euromoney Awards of Excellence” kategoorias „Kesk- ja Ida-Euroopa parim panga muutumine“ peaauhinna
 • Citadele panga Lätis ja Leedus pakutavaid teenuseid hindas tunnustavalt klienditeeninduse uurimise ettevõte Dive, kes teeb igal aastal Baltimaade pankade teeninduse uuringu. Leedus tunnistati Citadele pank Leedu pankade hulgas parimaks teenusepakkujaks. Lätis tunnistati Citadele pank klienditeeninduse alal paremuselt teiseks
 • Rahvusvaheline investeerimisfondide uuringutega tegelev firma Lipper tunnistas Lätis registreeritud Citadele kontserni investeerimisfondi CBL Eastern European Bond Fund USD tulususe ja riski seisukohalt 2016. aastal jälle parimaks fondiks Euroopa arenevate riikide võlakirjade kategoorias kolme ja viie aasta pikkusel perioodil
 • Tugi Läti ja Leedu paraolümpiameeskondadele – Citadele pank aitas rahaliselt ja korralduslikult paraolümpiameeskondi, et nad saaksid valmistuda Rio de Janeiros toimunud suveolümpiamängudeks. See oli viies aasta, kui Citadele toetas Läti paraolümpiakomiteed. 2016. aastal hakkas Citadele pank toetama ka Leedu paraolümpiasportlasi, et aidata puuetega sportlasi ühiskonda kaasata ning vähendada eelarvamusi ja takistusi. Aktiivse kommunikatsiooni abil on Citadele pank võidelnud välja tavasportlastega võrdväärse tunnustuse Läti paraolümpiasportlaste saavutustele. Alates Londoni paraolümpiamängudest on Läti sportlased saanud suurepäraste tulemuste eest samasuguseid rahalisi auhindu nagu tavaolümpiamängudel võistlevad sportlased
 • Muudatused panga nõukogus ja juhatuses – 16. detsembril 2016 nimetati juhatuse liikmeks Vladislavs Mironovs. Varasem juhatuse liige Aldis Paegle astus ametist tagasi 23. novembril 2016. 19. detsembril 2016 nimetati nõukogu liikmeteks Nicholas Dominic Haag ja Karina Saroukhanian. Varasemad nõukogu liikmed Geoffrey Richard Dunn ja Sylvia Yumi Gansser-Potts astusid ametist tagasi vastavalt 1. novembril 2016 ja 23. novembril 2016
 • Citadele sai võlakirjade emissiooniga 40 miljonit eurot – 6. detsembril emiteeris pank 40 miljoni euro eest allutatud võlakirju. Raha hankimise eesmärk oli tugevdada panga kapitali, et tulevasi ärisihte saavutada. Saadud raha kasutati panga allutatud kapitalina. Pank kavandas ka allutatud laenu Läti erastamisagentuurile ennetähtaegselt tagastada. 15. detsembril kanti võlakirjad börsi Nasdaq Riga Baltimaade võlakirjade nimekirja.

2015

 • Muutusid panga omanikud - 2015. aasta aprillis omandas New Yorgis asuv Ripplewood Advisers LLC ja selle asutaja Timothy Collins Läti Erastamisagentuurilt 75% pluss ühe aktsia suuruse osaluse Citadeles. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale kuulub 25% miinus ühe aktsia suurune osalus
 • Panga Nõukogu liikmeteks saavad kogenud osanikud – uue nõukogu koosseisu määratakse Ripplewood Advisors LLC ja EBRD esindajad ning sõltumatu nõukogu liige. Loodud nõukogu omab rikkalikult kogemusi erinevatest valdkondadest ning regioonidest, lisades Citadele arendamiseks kasulikke teadmisi ja otsustusvõimet
 • Euroopa Komisjoni piirangute tühistamine – erastamise lõpule viimiseni 2015. aasta aprillis tegutses Citadele vastavalt EK restruktureerimisplaanile, mis kehtestas pangale hulga piiranguid, nagu laenu- ja hoiusesummade ülempiirid Balti riikides, kapitali adekvaatsuse määra ülempiir, dividendide keeld ja muud piirangud
 • Reitingu tõus – Moody's Investors Service tõstis Citadele pikaajaliste hoiuste reitingu tasemelt B1 tasemele B2 ja muutis Citadele pikaajalise väljavaate positiivseks. Lisaks tõstis Moody's Läti riigireitingu tasemelt Baa1 tasemele A3, mis annab tunnistust makromajandusliku olukorra jätkuvast paranemisest.

2014

 • Euro kasutuselevõtt – vana-aastaõhtul, kui Lätist sai euroala liige, lülitas Citadele pank IT-süsteemi automaatselt lattide eurodesse konverteerimiseks ümber. Läti peaminister Valdis Dombrovskis, Eesti peaminister Andrus Ansip, Läti rahandusminister Andris Vilks ja Läti Panga president Ilmars Rimsevics võtsid esimesed eurod välja Citadele pangaautomaadist.

2013

 • Moody's Investors Service parandas Citadele väljavaadet – kolmandas kvartalis muutis rahvusvaheline reitinguagentuur Moody's Investors Service Citadele grupi väljavaate negatiivsest stabiilseks, jättes Citadele olemasoleva reitingu (B2/NotPrime/E+) samaks
 • Jätkus erastamisprotsess – juulis otsustas valitsus jätkata Citadele pangale välisinvestorite otsimist. Läti Erastamisagentuur (LPA) valis hanke tulemusena oma finantsnõustajaks rahvusvahelise investeerimispanga Société Générale. Société Générale ülesandeks oli aidata LPA-l määrata parim mudel kontsernile uute investorite leidmiseks 2014. aastal. Selle protsessi jooksul jätkas Citadele tavapärast tegevust ning keskendus olemasolevate strateegiate elluviimisele ning teenuste osutamisele jae-, äri- ja erakapitali halduse klientidele
 • Finantsajakiri EUROMONEY tunnistas Citadele parimaks kohalikuks pangaks Lätis. Citadele sai EUROMONEYLT kokku kümme auhinda; üheksa neist oma tegevuse eest Lätis ja ühe Leedus parimate kliendisuhete eest
 • Lätis alustas American Expressi lojaalsusprogramm Membership Rewards®. Citadele pank oli Lätis ainus American Expressi koostööpartner, kellel oli õigus väljastada American Expressi maksekaarte
 • GE Money Bank lahkus turult – Citadele allkirjastas lepingu kontode, hoiuste, kogumiskontode ja GE Money Banki poolt eraisikutele ja ettevõtetele väljastatud laenude teenindamise ülevõtmiseks. Tehingu kohaselt plaaniti ettevõtte GE Money Asset Management fondide ning 2. ja 3. samba pensioniplaanide üleandmine Citadele Asset Managementile
 • Moody's Investors Service tõstis Citadele grupi väljavaate negatiivsest stabiilseks, jättes Citadele reitingu endisele tasemele B2/Not Prime/E+.

2012

 • Citadele maksis tagasi riigi tähtajalised hoiused ja lisahüvitise riigiabi eest – Citadele maksis Läti Vabariigi rahandusministeeriumile tagasi viimase 46,94 miljoni euro suuruse tähtajalise hoiuse, makstes seega tagasi kõik riigi poolt avatud tähtajalised hoiused kogusummas 203,7 miljonit eurot. 2011. aasta tulemused võimaldasid Citadelel kanda riigikassasse 3,5 miljoni lati suuruse lisahüvitise riigiabi kasutamise eest Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppe alusel. Selle kohaselt korrigeeriti 2011. aasta tulemusi rahvusvaheliste finantsaruannete standardite järgi.
 • Panga juhtkonnaga ühinesid uued professionaalid – nõukogu kinnitas Guntis Belavskise juhatuse esimeheks. Santa Purgaile kinnitati juhatuse liikmeks.
 • Baltic Corporate Governance Institute’i maikuus tehtud uurimuse „Riigiettevõtete juhtimine Balti riikides” tulemusel pälvis Citadele kõrgeima hinnangu ja tunnustuse kui kõige paremini juhitud ettevõte Baltimaades.