„Citadele“ bankas

Dėl su Rusijos emitentais susijusių finansinių priemonių

Paskelbta

Atsižvelgdami į įvykius Ukrainoje, atkreipiame klientų, turinčių su Rusijos emitentais susijusių finansinių priemonių, dėmesį, kad toks turtas šiuo metu yra labiau rizikingas dėl didelių kainos pokyčių, mažo likvidumo ir galimų suvaržymų finansų rinkoje dėl valstybės sankcijų ar pačių biržų taikomų apribojimų.

Dėl to informuojame, kad su Rusijos finansų rinka emitentais susijusių pozicijų įsigijimas šiuo metu yra apribotas iki atskiro pranešimo.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad apribojimai gali sukelti atsiskaitymo, kupono išmokėjimo, pervedimo ir pavedimų, susijusių su minėtomis finansinėmis priemonėmis, vykdymo sunkumus. Raginame atidžiai įvertinti riziką ir apsvarstyti turimų investicijų į šias finansines priemones poreikį.

 
Pagarbiai
Jūsų „Citadele“ bankas

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai