„Citadele“ bankas

„Bendradarbiavimas su Rusija ir Baltarusija prilygsta bendradarbiavimui su Šiaurės Korėja“

Paskelbta

Dėl taikomų sankcijų verslo santykiai su Rusija ir Baltarusija šiuo metu ir artimiausioje ateityje išliks labai apriboti, kai kuriais atvejais – iš viso negalimi. Net jei tam tikrais išimtiniais atvejais mokėjimus tebebus galima atlikti, įmonės ir bankai turės atlikti išsamius papildomus duomenų tikrinimus.  „Citadele“ sankcijų ekspertai parengė patarimus, kad verslininkams būtų lengviau orientuotis dėl sankcijų sparčiai besikeičiančioje aplinkoje.  

Sankcijos ir jų laikymasis yra labai svarbu siekiant atkurti taiką Ukrainoje. Atsižvelgdamas į tai, kad sankcijų pažeidimas yra sunkus nusikaltimas, už kurį atsako ir verslininkai, ir bankai, „Citadele“ bankas ėmėsi papildomų priemonių išvengti jų pažeidimų rizikos. Jau nuo balandžio 4 d. bankas sustabdė juridinių asmenų mokėjimus į Rusiją ir Baltarusiją ir iš jų, išskyrus tam tikrus atvejus, kai dėl tokių mokėjimų su banku buvo susitarta iš anksto individualia tvarka. 

„Praėjo du mėnesiai nuo to, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, per tą laiką Ukrainos žmonės patyrė neįsivaizduojamų kančių ir nuostolių. Rusijai ir ją remiančiai Baltarusijai įvestos sankcijos turėjo poveikį ir mūsų, Baltijos, regiono verslininkams, kurie istoriškai artimai bendradarbiavo, prekiavo su šiomis šalimis. Tačiau šiandien prekyba su Rusija ir Baltarusija apribojimų požiūriu dabar kone prilygsta bendradarbiavimui su Šiaurės Korėja. Dėl to šiandien atliekamų mokėjimų įvykdymas gali užtrukti ilgiau nei savaitę“, – pastebi „Citadele“ banko valdybos narys atitikties klausimais Uldis Upenieks

„Citadele“ ekspertų rekomendacijos 

Kad padėtų verslininkams orientuotis, koks bendradarbiavimas su Rusija ir Baltarusija vis dar įmanomas, „Citadele“ banko sankcijų ekspertai įvardija svarbiausius apribojimus. Jei jūsų verslas priklauso vienam iš šių sektorių, ragintume išsamiau susipažinti su apribojimais ir juos apibrėžiančiais ES reglamentais. Kai kuriems apribojimams yra taikomi pereinamieji laikotarpiai. 

Rusija 

 • Draudžiama bendradarbiauti su 1093 fiziniais asmenimis ir 80 juridinių asmenų bei jiems priklausančiais arba jų kontroliuojamais juridiniais asmenimis. Šių asmenų finansinis turtas turėtų būti įšaldytas. Asmenis, kuriems nustatytos sankcijos (išskyrus jų nuosavybėje esančius arba kontroliuojamus juridinius asmenis), galima rasti www.sanctionsmap.eu paieškos sistemoje.  
 • Prekyba su okupuotomis Krymo, Sevastopolio, Luhansko ir Donecko teritorijomis uždrausta. 
 • Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuoti į Rusiją technologijas ir teikti techninę, finansinę ar kitokią paramą: 
  • dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat prekes ir technologijas, kurios gali būti naudingos Rusijos gynybos ir saugumo, naftos perdirbimo ir suskystintųjų gamtinių dujų sektoriams; 
  • prekes ir technologijas, skirtas naudoti aviacijos ir kosmoso pramonėje; 
  • jūrų laivyboje naudojamas prekes ir technologijas; 
  • geležies ir plieno gaminius (importas ir eksportas); 
  • prabangos prekes, kurių vieno vieneto vertė viršija 300 eurų, tarp jų drabužius, kosmetiką, alkoholį bei mobiliuosius telefonus, kurių vieno vieneto vertė viršija 750 eurų. 
 • Draudžiama į Rusiją eksportuoti prekes, išvardytas ES reglamento Nr. 833/2014 XXIII priede, pavyzdžiui, rožes, rododendrus, kreidą, molį, įvairias chemines medžiagas, dažus, pigmentus, popierių, drabužius (tarp jų dėvėtus), tekstilę, įvairią įrangą. 
 • Iš Rusijos draudžiama importuoti anglies produktus, prekes, išvardytas ES reglamento Nr.  833/2014 XXI priede, pavyzdžiui, ikrus, medieną ir medienos gaminius, cementą ir betono gaminius, trąšas, stiklo pluoštą, baldus ir jų dalis ir kt. 
 • Draudžiama investuoti į Rusijos energetikos sektorių, taip pat padidinti nuosavybės dalį tokiose įmonėse. 
 • Draudžiama investuoti ar dalyvauti projektuose, kuriuos finansuoja Rusijos tiesioginių investicijų fondas. 
 • Visiems Rusijoje registruotiems arba Rusijos juridiniams ar fiziniams asmenims priklausantiems ar jų kontroliuojamiems orlaiviams draudžiama naudotis ES oro erdve ir aerodromais. 
 • Kelioms Rusijos propagandinėms žiniasklaidos priemonėms uždrausta transliuoti ES teritorijoje. 
 • Draudžiami mokėjimai Rusijos valstybinėms bendrovėms, išvardytoms ES reglamento 2022/428 XIX priede, taip pat šių bendrovių patronuojamosioms įmonėms (turinčioms daugiau nei 50 proc. nuosavybės).  
 • Taip pat draudžiami mokėjimai keliems Rusijos bankams, tarp jų, VTB, „Otkritie“, „Novikombank“, „Sovcombank“. Mokėjimai „Sberbank“ taip pat sustabdyti dėl JAV sankcijų. 
 • Draudžiama teikti kredito reitingų paslaugas Rusijos juridiniams ar fiziniams asmenims, kurie neturi leidimo gyventi ES. 
 • Taikomi įvairūs draudimai naudotis Rusijos finansų sistema, tarp jų finansinėmis priemonėmis. 
 • Rusijos laivams, tarp jų jachtoms ir kitiems pramoginiams laivams, plaukiojantiems su Rusijos vėliava, draudžiama švartuotis ES uostuose. Šis apribojimas taip pat taikomas laivams, kurie pakeitė vėliavą po 2022 m. vasario 24 dienos. 
 • Rusijos vežėjams uždrausta importuoti prekes į ES, tarp jų tranzitu gabenamas prekes. 

Baltarusija 

Draudžiama bendradarbiauti su 183 fiziniais asmenimis ir 26 juridiniais asmenimis bei jiems priklausančiais arba jų kontroliuojamais juridiniais asmenimis. Šių asmenų finansinis turtas turėtų būti įšaldytas. Asmenis, kuriems nustatytos sankcijos (išskyrus jų nuosavybėje esančius arba kontroliuojamus juridinius asmenis), galima rasti www.sanctionsmap.eu paieškos sistemoje. 

 • Tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuoti į Baltarusiją draudžiama: 
  • dvejopo naudojimo prekes ir technologijas; 
  • prekes ir technologijas, kurios galėtų prisidėti prie Baltarusijos karinių ir technologinių pajėgumų stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtros; 
  • įrangą ir technologijas, kurios gali būti naudojamos vidaus represijoms; 
  • prekes, kurios gali būti naudojamos tabako gaminiams gaminti; 
  • įvairią techninę įrangą ir mechanizmus. 
 • Tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti iš Baltarusijos draudžiama: 
  • mineralinius produktus; 
  • kalio chloridą; 
  • medieną ir medienos gaminius; 
  • cemento gaminius; 
  • geležies ir plieno gaminius; 
  • tam tikrus guminius gaminius. 
 • Visiems Baltarusijoje registruotiems arba Baltarusijos juridiniams ar fiziniams asmenims priklausantiems ar jų kontroliuojamiems orlaiviams draudžiama naudotis ES oro erdve ir aerodromais. 
 • Uždrausti mokėjimai kai kuriems Baltarusijos bankams, tarp jų, „Belarusbank“, „Belinvestbank“, „Belagroprombank“, „Bank Dabrabyt“. 
 • Baltarusijos vežėjams uždrausta importuoti prekes į ES, tarp jų tranzitu gabenamas prekes. 

Sankcijos Rusijos ir Baltarusijos juridiniams ir fiziniams asmenims, nesusijusiems su ES 

Kaip į atskirą sankcijų bloką taip pat reikia atsižvelgti į sankcijas Rusijoje ir Baltarusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, taip pat Rusijos ir Baltarusijos piliečiams ir gyventojams, neturintiems leidimo gyventi ES valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje, Šveicarijoje. Su tam tikromis išimtimis šiems asmenims, be kita ko, taikomas apribojimas, kad jų indėliai vienoje sąskaitoje vienoje kredito įstaigoje negali viršyti 100 000 EUR ir jiems draudžiama įsigyti vertybinių popierių, išleistų po 2022 m. balandžio 12 dienos. Be to, tokiems su Rusija susijusiems asmenims draudžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, draudžiama registruoti, suteikti registruotos buveinės ar administracinį adresą ir valdymo paslaugas patikos fondui ar panašiam juridiniam asmeniui, kuris yra patikos fondo steigėjas ar naudos gavėjas ir pan. 

Penki žingsniai, padėsiantys laikytis sankcijų 

Atsižvelgdama į šiuos plačius apribojimus ir siekdama užkirsti kelią sankcijų keliamai rizikai, „Citadele“ kviečia įmones atlikti penkis veiksmus ir taip užtikrinti, kad sankcijų būtų laikomasi. Taip pat kviečiame susipažinti su ES sankcijų reglamentais, taikomais įmonės importuojamiems ar eksportuojamiems produktams ir susipažinti su Užsienio reikalų ministerijos parengta informacija sankcijų tema.

 1. Įvertinti galimą sankcijų riziką jūsų sektoriui / verslui
 2. Pagal nustatytą sankcijų riziką išanalizuokite taikomas sankcijas
 3. Paskirkite atsakingą darbuotoją, apmokykite jį, parenkite vidinę sankcijų laikymosi procedūrą
 4. Pasirašomose sutartyse numatykite sutartį pasirašiusių šalių veiksmus sankcijų atveju
 5. Jei abejojate, kreipkitės konsultacijos į banką

Atkreipkite dėmesį, kad draudžiamų prekių eksportas ar importas iš Rusijos ir Baltarusijos per trečiąsias šalis yra laikomas sankcijų vengimu, už kurį gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Rusija yra nustačiusi nemažai apribojimų, kurie gali turėti įtakos ES įmonių galimybėms vykdyti veiklą šioje šalyje ir gauti mokėjimus už suteiktas paslaugas dėl Rusijos taikomų apribojimų mokėjimams, atliekamiems į užsienio šalis užsienio valiuta. 

Daugiau mūsų parengtos informacijos apie verslo įmonėms taikomas sankcijas rasite čia

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai