„Citadele“ bankas

Dėl informacijos apie įmonės naudos gavėjus pateikimo Registrų centrui (JANGIS)

Paskelbta

Primename, kad Lietuvoje veikiančios įmonės turi iki š. m. rugpjūčio 1 d. VĮ Registrų centrui pateikti informaciją apie įmonės naudos gavėjus. Surinkti duomenys bus svarbūs juridiniams asmenims atliekant sandorius, kreipiantis dėl papildomo finansavo, sutarties pakeitimo sąlygų ar gaunant kitas paslaugas finansų įstaigose ir kituose įpareigotuose subjektuose.

Ši pareiga juridiniams asmenims yra nustatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu. Nepateikus duomenų kasdienė juridinių asmenų veikla gali būti sutrikdyta – nuo š. m. rugpjūčio 1 d. bankams ir kitiems įpareigotiesiems subjektams bus draudžiama vykdyti kasdienes pinigines operacijas, atlikti notarinius ar kitokius veiksmus, taip pat pradėti ir (ar) tęsti dalykinius santykius su klientais, kurių informacija apie galutinius naudos gavėjus nėra tinkamai atskleista registre.

Be to, juridiniai asmenys, nepateikę duomenų, rizikuoja ne tik piniginėmis baudomis juridinio asmens vadovams, bet gali patekti ir į viešai skelbiamą nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, kas, atitinkamai, kelia sunkumus juridiniam asmeniui dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir plėtojant verslo santykius su partneriais bei tiekėjais.

Daugiau informacijos rasite Registrų centro puslapyje, skiltyje „Duomenų teikimas apie naudos gavėjus“.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai