„Citadele“ bankas

„Citadele“ bankas 2022 m. didino finansavimą naujiems klientams ir suteikė 1,2 mlrd. eurų paskolų

Paskelbta

  • 2022 m. privatiems klientams, smulkiojo, vidutinio ir stambiojo verslo įmonėms Baltijos šalyse, suteiktas 1,2 mlrd. eurų finansavimas. 2022 m. IV ketvirtį suteikta 231 mln. eurų paskolų.
  • Indėlių bazė Baltijos šalyse išliko stabili ir gruodžio 31 d. sudarė 3,980 mlrd. eurų.
  • Pasiektas rekordinis, 4 proc. didesnis nei prieš metus, aktyvių klientų skaičius – 374 tūkst. Tai lėmė banko pasiūlyti patrauklūs skaitmeniniai sprendimai ir paslaugos.

„2022-aisiais pasaulis, kuriame gyvename, labai pasikeitė, o pasaulinė ekonominė aplinka tapo dar sudėtingesnė. Pirmą pusmetį daugiausia dėmesio skyrėme padėti verslininkams prisitaikyti prie Rusijai ir Baltarusijai taikomų ES sankcijų ir sukūrėme sprendimus, kad finansinės paslaugos Ukrainos gyventojams būtų prieinamos nuotoliniu būdu. Nors tvyrojo neapibrėžtumas, didėjo infliacija ir augo palūkanų normos, toliau finansavome savo klientus ir prisidėjome prie jų augimo – naujų paskolų suteikta 10 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Rudenį energijos kainos ir infliacija padidino pragyvenimo išlaidas, todėl rūpindamiesi „Citadele“ darbuotojais kiekvieną mėnesį mokėjome priedus, skirtus išaugusiai energijos kainai kompensuoti, – sako Johanas Åkerblomas, „Citadele“ vadovas ir priduria: – Jau ne vienus metus džiaugiamės klientų pasitikėjimu. Klientų skaičius 2022 m. išaugo iki 374 000, o pagal klientų aptarnavimą esame vertinami aukščiausiai Latvijoje, išliekame geriausiųjų trejetuke Lietuvoje bei Estijoje.“

Privatiems klientams, smulkiojo, vidutinio ir stambiojo verslo įmonėms Baltijos šalyse, suteikta 1,2 mlrd. eurų paskolų

2022 m. „Citadele“ ir toliau prisidėjo prie verslo augimo ir plėtros Baltijos šalyse, aktyviai skolino gyventojams. 2022 m. bankas paskolino 1,203 mlrd. eurų, t. y. 8 proc. augimas, palyginti su praėjusiais metais. IV ketvirtį naujos paskolos sudarė 231 mln. eurų.

Bendras paskolų portfelis augo 10 proc. ir 2022 m. gruodžio 31 d. pasiekė 2,966 mlrd. eurų.

Portfelio kokybė toliau gerėjo – metų pabaigoje bendrasis neveiksnių paskolų (NPL) rodiklis siekė 2,7 proc., palyginti su 3,3 proc. 2021 m. pabaigoje.

Vienas geriausiai klientus aptarnaujančių bankų Baltijos šalyse

Mūsų įsipareigojimas teikti aukščiausio lygio klientų aptarnavimo paslaugas neliko nepastebėtas – „Citadele“ išlaikė aukščiausias pozicijas tarp Baltijos šalių bankų – tai rodo tarptautinės klientų aptarnavimo vertinimo bendrovės „Dive“ kasmetinis slapto pirkėjo tyrimas. Mūsų pastangas įvertino tiek „Dive“, tiek klientai – Latvijoje „Citadele“ klientų aptarnavimo paslaugos įvertintos aukščiausiai, o Lietuvoje ir Estijoje esame tarp trijų geriausių.

Auganti klientų bazė

Džiaugiamės, kad kiekvienais metais mūsų finansinėmis paslaugomis naudojasi ir mumis pasitiki vis daugiau klientų. 2022 m. gruodžio 31 d. aktyvių klientų skaičius pasiekė 374 tūkst., tai yra 4 proc. augimas, palyginti su praėjusiais metais. Aktyvių mobiliosios programėlės naudotojų skaičius pasiekė 235 tūkst., t. y. 13 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Inovacijos ir plėtra

Ketvirtą 2022-ųjų ketvirtį bankas toliau tobulino skaitmenines paslaugas ir pradėjo teikti nuotolinio sąskaitos atidarymo paslaugą smulkioms ir vidutinėms įmonėms Estijoje. Dabar visų Baltijos šalių verslai turi galimybę atsidaryti sąskaitą nuotoliniu būdu. Procesas labai paprastas, užtrunka vos 10 minučių.

Bankas taip pat pradėjo faktoringo produktų skaitmenizavimą – Lietuvoje pristatytas naujas skaitmeninis faktoringo sprendimas verslo klientams. Estijoje įdiegėme sprendimą, kuris leis klientams vartojimo paskolas gauti nuotoliniu būdu.

Banko sukurtu elektroninės prekybos sprendimu „Klix“ jau naudojasi daugiau nei 800 prekybininkų, 2022 m. atlikta 10 mln. operacijų, kurių bendra vertė – 336 mln. eurų.

Finansiniai rezultatai

Per 12 mėnesių 2022 m. veiklos pajamos siekė 168,2 mln. eurų, t. y. 12 proc. daugiau nei prieš metus. Ketvirto ketvirčio veiklos pajamos sudarė 46,4 mln. eurų, 10 proc. daugiau nei prieš metus.

Atsižvelgdamas į padidėjusį neapibrėžtumą makroekonomikoje, bankas laikėsi konservatyvesnio požiūrio ir 2022 m. padidino atidėjimus kredito nuostoliams iki 23,8 mln. eurų (IV ketvirtį – 8,8 mln. eurų).

Baltijos šalių veiklos grynasis pelnas 2022 m. siekė 50,8 mln. eurų, nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklis – 12,4 proc. Ketvirto ketvirčio grynasis pelnas siekė 13,3 mln. eurų, ROE – 12,9 proc.

Klientų indėliai, palyginti su 2021 m. pabaiga, padidėjo 4 proc. ir 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 3,980 mlrd. eurų.

Paskolų ir indėlių santykis 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 75 proc., palyginti su 73 proc. 2021-ųjų pabaigoje.

„Citadele“ toliau didino kapitalo pakankamumo (CAR) ir padengimo likvidžiuoju turtu (LCR) rodiklius: 2022 m. gruodžio 31 d. CAR (įskaitant laikotarpio rezultatą) padidėjo iki 20,1 proc., o LCR – iki 176 proc.

Parama Ukrainai

„Citadele“ smerkia Rusijos invaziją į Ukrainą ir nuo pat karo pradžios rėmė Ukrainą – aukojo Latvijos samariečių asociacijai, kuri rūpinasi pabėgėlių apgyvendinimu ir maitinimu, taip pat siunčia humanitarinės pagalbos paketus į Ukrainą. 2022 m. „Citadele“ tiesioginėmis aukomis ir kartu su klientais per lojalumo programą X REWARDS ukrainiečius parėmė 125 000 eurų.

Tvarumas

„Citadele“ bankas laikosi įsipareigojimo plėtoti verslą, remiantis aplinkosaugos, socialiniais ir ekonominiais tikslais. Tai apima aplinkos tausojimą ir atsakingą bei etišką praktiką priimant sprendimus, siūlomus produktus ir banko teikiamas paslaugas. „Citadele“ bankas yra įsipareigojęs teikti paramą savo klientams, norintiems pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų naudojimo ir mažinti neigiamą poveikį visuomenei bei aplinkai paties banko veikloje. Iš 2022 m. suteiktų paskolų 7 proc. sudarė „žaliosios“ paskolos, o 2023 m. planuojama ir toliau skirti dėmesį šioms paskoloms ir jų skaičių padvigubinti.

2022 m. „Citadele“ oficialiai prisijungė prie JT Atsakingos bankininkystės principų ir taip patvirtin savo įsipareigojimą banko verslo strategiją planuoti taip, kad ji atitiktų JT tvaraus vystymosi tikslus ir prisidėtų prie Paryžiaus klimato susitarimo įgyvendinimo.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai