Citadele Bank

Citadele suurendas klientide finantseerimist 2022. aastal jõudes 1,2 miljardi euroni

Avaldatud

  • 2022. aastal finantseeris pank 1,2 miljardi euroga uut rahastamist, et toetada Balti riikide era- ja  ärikliente; neljandas kvartalis maksti välja 231 miljonit eurot.
  • Balti äritegevuse puhaskasum ulatus 2022. aastal 50,8 miljoni euroni, mis tähendab 12,4% omakapitali tootlust. Neljanda kvartali puhaskasum oli 13,3 miljonit eurot, mis tähendab 12,9% omakapitali tootlust.
  • Hoiuste baas püsis 30. detsembri 2022. aasta seisuga stabiilsena 3 765 miljoni euro juures. Tänu atraktiivsetele digilahendustele ja -teenustele jõudis panga aktiivsete klientide arv 31. detsembri 2022. aasta seisuga kõigi aegade kõrgeimale tasemele (374 tuhat aktiivset klienti), mis tähendab 4% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

„Eelmisel aastal muutus meie seni tuttav maailm ja ülemaailmne majanduskeskkond läks veelgi keerulisemaks. Aasta esimesel poolel keskenduti ettevõtjate abistamisele Venemaa ja Valgevene suhtes kohaldatud sanktsioonidega toimetulekuks ning digitaalsete finantslahenduste kättesaadavaks tegemisele ka Ukraina elanikele. Vaatamata ebakindlusele, inflatsiooni suurenemisele ja intressimäärade tõusule jätkasime oma klientide toetamist, rahastades nende kasvuplaane, ning suurendasime uute laenude väljastamist 10% võrra. Sügisel tõstsid energiahinnad ja inflatsioon elukallidust, mistõttu alustas Citadele oma töötajatele suunatud toetusprogrammiga, makstes neile igakuist hüvitist,“ sõnab Citadele’i tegevjuht Johan Åkerblom. „Oleme tänulikud oma klientide muutumatu usalduse eest: oleme saavutanud rekordilise arvu 374 000 klienti ja parima hinnanguga klienditeeninduse Lätis, Leedus ja oleme kolme esimese parima hulgas Eestis,“ lisab Johan Åkerblom.

1.2 miljardit euro eest uut finantseerimist  Balti riikide eraklientidele ja ettevõtetele

2022. aastal jätkasime kasvu ja laienemise eesmärgil ettevõtjate finantseerimist. 2022. aastal jõudsime uute laenude ja liisingute väljastamisel 1 203 miljoni euroni, mis on 8% rohkem kui aasta varem. 2022. aasta neljandas kvartalis väljastati 231 miljonit eurot.

Laenude kogumaht 31. detsembri 2022. aasta seisuga oli 2 966 miljonit eurot, mida on 10% rohkem võrreldes 2021. aasta lõpuga.

Üldiselt on meie klientide finantsseisund tugev ja portfelli kvaliteet on jätkuvalt paranenud. 31. detsembri 2022. aasta seisuga oli viivislaenude määr 2,7%, võrreldes 3,3%-ga 2021. aasta lõpus.

Balti riikide ühe parima klienditeenindusega pank

Meie pühendumine parima klienditeeninduse pakkumisele võimaldas meil säilitada Balti riikide pankade seas esikoha, nagu selgub rahvusvahelise klienditeenindust hindava ettevõtte Dive iga-aastasest kliendiuuringust. Meil on hea meel, et Dive ja meie kliendid tunnustavad meie jõupingutusi ning et meie teenus on saavutanud esimese koha nii Lätis kui ka Leedus ja maandunud kolme parima hulgas Eestis. 

Suurenev kliendibaas

Pank meelitab jätkuvalt ligi uusi kliente ja me oleme uhked selle üle, et rekordiline arv aktiivseid kliente usaldab meile oma finantsteenuste vajadused: 31. detsembri 2022. aasta seisuga oli meil 374 tuhat klienti, mis tähendab 4% kasvu võrreldes eelmise aastaga. Mobiilirakenduse aktiivsete kasutajate arv jõudis 235 tuhandeni, mis on 13% rohkem kui aasta varem.

Uuendused ja areng

Neljanda kvartali jooksul jätkas pank tööd pangakonto avamise digitaalse lahenduse täiustamisega ja võttis Eestis kasutusele äriklientide Online konto avamise teenuse. Nüüd on lihtne 10-minutiline konto avamise protsess väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele kättesaadav kõikides Balti riikides, sealhulgas võimalus aktiveerida ajutisi kontosid.

Pank käivitas ka uue faktooringutoodete digilahenduse, mis alustas tööd Leedus.

Tarbijalaenude digitaliseerimine käivitati Eestis täies mahus, nüüd on kõigis kolmes Balti riigis kasutusel digitaalne lahendus, mis võimaldab igal kliendil koheselt taotleda toodet.  

Klix, panga e-kaubanduse lahendus, ületas 800 kaupleja piiri ja 2022. aastal töödeldi 10 miljonit tehingut koguväärtusega 336 miljonit eurot.

Tugevad finantstulemused

2022. aasta 12 kuu äritulu ulatus 168,2 miljoni euroni, mis tähendab 12% kasvu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Neljandas kvartalis oli äritulu 46,4 miljonit eurot, mis tähendab 10% kasvu võrreldes 2021.aasta sama perioodiga.

Arvestades suurenenud ebakindlust makromajanduses, jätkas pank konservatiivsemat lähenemist ja tegi 2022. aastal 23,8 miljoni euro ulatuses laenude allahindlusi (8,8 miljonit eurot neljandas kvartalis).

Balti äritegevuse puhaskasum ulatus 2022. aastal 50,8 miljoni euroni, mis tähendab 12,4% omakapitali tootlust. Neljanda kvartali puhaskasum oli 13,3 miljonit eurot, mis tähendab 12,9% omakapitali tootlust.

Klientide hoiused kasvasid 4% võrreldes 2021. aasta lõpuga ja moodustasid 31. detsembri 2022. aasta seisuga 3 980 miljonit eurot.

Laenude ja hoiuste suhe oli 31. detsembri 2022. aasta seisuga 75%, võrreldes 73%-ga 2021. aasta lõpus.

Citadele jätkab oma kapitali ja likviidsuse suhtarvude  parandamist: kapitali adekvaatsus (sh perioodi tulemus) tõusis 20,1%-ni ja likviidsuskatte kordaja 176%-ni seisuga 31. detsember 2022.

Ukraina toetamine

Citadele mõistab hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ja on sõja algusest peale toetanud Ukrainat, tehes annetusi Läti Samariitlaste Assotsiatsioonile pagulaste majutamiseks ja toitlustamiseks ning humanitaarabipakettide toimetamiseks Ukrainasse. 2022. aastal on Citadele annetanud 125 000 eurot otseste annetustena ja koos oma klientidega püsikliendiprogrammi X REWARDS kaudu.

Jätkusuutlikkus

Citadele on pühendunud oma äritegevuse arendamisele pikaajalises perspektiivis ja kooskõlas pankade keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkidega. See hõlmab looduskeskkonna austamist ning vastutustundlikke ja eetilisi tavasid Citadele otsuste tegemisel ning pakutavate toodete ja teenuste osutamisel. Citadele on võtnud endale kohustuse toetada oma kliente üleminekul vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele ning vähendada negatiivset mõju ühiskonnale ja keskkonnale panga enda äritegevuses ja toimingutes. 2022. aastal väljastati 7% uutest laenudest keskkonnasõbralikesse projektidesse ja seda on kavas kahekordistada 2023. aastal.

2022. aastal allkirjastas Citadele ametlikult ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted, näidates sellega oma pühendumust jätkata panga äristrateegia kohandamist, et viia see vastavusse ÜRO säästva arengu eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppega.

Šveitsi tütarettevõtte müük

2022. aasta jaanuaris teatas AS Citadele banka, et on sõlminud Trusted Novus Bank Limited’iga siduva lepingu oma Šveitsi tütarettevõtte – Kaleido Privatbank AG – 100%-lise müügi kohta. Tehingu lõpuleviimist oodati 2022. aasta lõpuks. Tehingu sõlmimise tähtaega on pikendatud ja lõpuleviimine on plaanitud 2023. aasta alguses, tingimusel, et riiklik järelvalve on selle heaks kiitnud.