„Citadele“ bankas

„Citadele“ skolina 4,9 mln. eurų „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“

Paskelbta

Vaidas Žagūnis, „Citadele“ banko valdybos narys ir Verslo bankininkystės tarnybos vadovas Baltijos šalims.

„Citadele“ bankas suteikė 4,9 mln. eurų paskolą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“. Šios lėšos bus panaudotos esamoms fondo investicijoms refinansuoti bei tolimesnėms fondo tvarumo principais grįstoms investicijoms į žemės ūkio paskirties žemę ir miškus Vidurio ir Rytų Europos Sąjungos šalyse. Finansavimą bankas teiks netiesiogiai fondui priklausančioms bendrovėms.  
„Pradedame bendradarbiavimą su vienu stipriausių investuotojų į žemės ūkį ir miškininkystę regione. Šis fondas susitelkęs į tvarų miško ir dirbamos žemės valdymą, gamtos išsaugojimą ir socialinę atsakomybę – kertinius aspektus, būtinus pereinant prie klimatui neutralios ekonomikos. Todėl šioje partnerystėje matome didelę vertę ir perspektyvą plėtrai ateityje“, – sako Vaidas Žagūnis, „Citadele“ banko valdybos narys ir Verslo bankininkystės tarnybos vadovas Baltijos šalims.
„Aktyviai plečiame veiklą Baltijos šalyse ir ES Rytų regione, kur matome daug patrauklių investicinių galimybių. Banko suteiktas finansavimas leis sparčiau įgyvendinti plėtrą, taip kuriant ilgalaikę vertę fondo investuotojams“, – sako Martynas Samulionis, „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ vadovaujantysis partneris.
2020 metais įsteigtą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ administruoja vienas didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Fondas įsteigtas ir veikia pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus, o atskirose šalyse investuoja pagal tų šalių nustatytus reguliacinius apribojimus. Šiuo metu „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ valdo daugiau kaip 21,6 tūkst. hektarų miškų ir žemės 
„Citadele“ bankas 2023 m. privatiems klientams, smulkiojo, vidutinio ir stambiojo verslo įmonėms Baltijos šalyse suteikė 897 mln. eurų finansavimą. 2023 m. banko veiklos pajamos siekė 234 mln. eurų, o grynasis pelnas – 110 mln. eurų. Bendras „Citadele“ banko paskolų portfelis siekia 2,862 mlrd. eurų.


Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas daugiau kaip 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Svarbi informacija
Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.
Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.
Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami Lietuvoje tik profesionaliems investuotojams ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neturintiems profesionalaus investuotojo statuso.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai