Citadele Bank

Citadele pank saavutas kõigis ettevõtlussektorites stabiilse kasvu ja investeeris 2017. aastal 3 miljonit eurot uuenduste arendamisse

Avaldatud

Citadele saavutas 2017. aastal lisaks varade kvaliteedi parandamisele kõrgeima kapitali adekvaatsuse määra panga asutamisest alates. Grupi kasum peamistest tegevustest oli 31,5 miljonit eurot. Citadele grupi 23. veebruaril avaldatud 2017. aasta finantsülevaate andmetel investeeris Citadele eelmisel aastal üle 3 miljoni euro uuenduste ja digitaalsete pangateenuste arendamisse.

 

„Citadele saavutas 2017. aastal kõrgeima kapitali adekvaatsuse määra panga asutamisest alates. Olen tänulik panga suurepärasele meeskonnale, kes saavutas selle tulemuse oma aja, energia ja ressursside investeerimisega panga pikaajalisse arengusse. 2017. aasta tegevuste tulemused näitavad Citadele grupi stabiilset arengut kõigis ettevõtlussektorites ja tugevat positsiooni Läti finantssektoris, aga ka suurt kasvupotentsiaali kogu Baltimaade turul. See on pangateenuste arendamise, klienditeeninduse parandamise ja asjakohaste pangasüsteemide tugevdamise eesmärgipärase töö tulemus,“ sõnas Citadele panga juhatuse esimees Guntis Beļavskis.

 

2017. aasta finantstulemused näitavad, et Citadele grupil on kõrge kapitalipositsioon, samal ajal kui grupi kapitali adekvaatsuse määr jätkas 2017. aastal tõusmist, jõudes 2016. aasta detsembri lõpu 16,5%-lt 18,4%-le.

 

Citadele grupp jätkas 2017. aastal tööd stabiilse kasumlikkuse saavutamiseks: grupp saavutas omakapitali korrigeeritud tasuvuse 11,9% ja varade korrigeeritud tasuvuse 0,94%. Need tasuvusnäitajad on turul stabiilsemad.

 

AS Citadele banka puhaskasum 2017. aastal (enne erakorralist kahjumit/kasumit) oli 31,5 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutas edasilükkunud tulumaksu vara mahakandmine 23,2 miljoni euro ulatuses, mis toimus Läti maksuseaduste muudatuste tulemusena. Need kulud olid maksualased ja ei mõjutanud grupi kapitali suurust. Koos nimetatud mahakandmisega oli grupi puhaskasum 16 miljonit eurot. Citadele prognoosib, et alates 2018. aastast riigis kehtestatud maksureformil on positiivne mõju ja grupi puhaskasum tõuseb taas.

 

Citadele grupp jätkas 2017. aastal suure likviidsusreserviga töötamist. Kliendihoiused olid 2017. aasta lõpus 2,88 miljardit eurot. Koguhoiuste suurenemine oli nähtav nii erakliendisektoris, kus kasv oli 5%, kuid veel enam väike- ja keskmise suurusega ettevõtete sektoris, kus hoiused kasvasid 21% võrra, ning äriklientide teenindussektoris, kus kasv oli 32%.

 

Citadele grupi krediidiportfelli puhasväärtus kasvas 2017. aastal 7% võrra, jõudes 1,33 miljardi euroni. Vastavalt grupi strateegiale on Baltimaades erakliendid ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtted laenuportfelli kasvu peamised mõjutajad. Sel perioodil paranes varade kvaliteet: grupi viivislaenude osakaal langes 2016. aasta lõpu 9,9%-lt 8,3%-le.

 

Eelmisel aastal investeeris Citadele üle 3 miljoni euro uuenduste arendamisse

 

Citadele panga juhatuse esimees Guntis Beļavskis:

„Soovime saada digitaalsete pangateenuste ja e-maksete liidriks Baltimaades. Seepärast investeerisime 2017. aastal üle 3 miljoni euro uuenduslikesse lahendustesse ning toodete ja teenuste digitaliseerimisse. Need täiustused hõlmasid mobiilimakseid, mobiilipanga rakenduse uusi funktsionaalsusi, internetipanga parendusi ja automatiseeritud krediidihindamise protsessi laenuandmise puhul.

 

Olime esimene pank Baltimaades, kes võttis kasutusele maksed nutitelefoni, -käevõrude ja -kleebistega, aga ka puutetundliku ekraaniga pangaautomaadid. Samuti viisime lõpule 11 Citadele mobiilipanga rakenduse ja 8 internetipanga uuendust. Citadele esimene pank Lätis, kes liitus Läti Panga kiirmaksete süsteemiga, ning näeme jätkuvalt digitaalsete kanalite arendamist pangateenuste tulevikuna.

 

Suures osas tänu meie uuendustele ja täiustatud klienditeenindusele jätkame aktiivse kliendibaasi rajamist Baltimaades. 2017. aastal tunnustas uuringufirma Dive, üks juhtivatest klienditeeninduse hindamise ettevõtetest Kesk- ja Ida-Euroopas, Citadelet kui parima klienditeenindusega panka Lätis ja Leedus.

 

Olen jätkuvalt põnevil Citadele arengupotentsiaali üle. Grupp on teinud täiendavaid investeeringuid mitmetes panga tegevusalades, nii et Citadele areng Baltimaades on järgmistel aastatel veelgi jõulisem ja stabiilsem.“

 

2017. aasta algusest alates on Citadele väljastanud viipekaarte, et luua Lätis mobiilimakseteks sobiv infrastruktuur.  Citadele lansseeris Läti klientide jaoks innovaatilise krediitkaardi Visa X

 

Moody’s Investors Service tõstis 2017. aastal Citadele pikaajalist krediidireitingut kahe astme võrra (tasemelt B1 tasemele Ba2) ning on säilitanud positiivse väljavaate.

 

Citadele Lätis

2017. aastal ulatus Citadele panga krediidiportfell Lätis 1 miljardi euroni. Eelmisel aastal andis Citadele Lätis laenudena välja kogusumma 266 miljonit eurot. 89 miljonit sellest anti laenudena välja eraklientidele, samal ajal kui 177 miljonit anti välja ettevõtetele. Kliendihoiused Lätis kasvasid eelmisel aastal 4% võrra, ulatudes 1,97 miljardi euroni.

Citadele Leedus

Citadele krediidiportfell Leedus ulatus 255 miljoni euroni. 2017. aasta jooksul andis Citadele Leedu klientidele laenudena välja kogusumma 142 miljonit eurot. 13 miljonit sellest anti välja eraklientidele, samal ajal kui 129 miljonit anti välja ettevõtetele.

Kliendihoiused kasvasid Leedus 8% võrra, ulatudes 453 miljoni euroni.

Citadele Eestis

Citadele panga  laenuportfell Eesti filiaalis ulatus 112 miljoni euroni. 2017. aastal andis Citadele Eestis laene välja kogusummas 64 miljonit eurot, millest 26 miljonit eraklientidele ja  38 miljonit anti ettevõtetele arendustegevuseks.

Citadele panga kliendihoiused Eestis olid 2017. aastal 179 miljonit eurot.

Citadele liising

Gruppi kuuluvad liisinguettevõtted näitasid  2017. aastal portfellide stabiilset kasvu. Baltimaade liisinguportfelli kogupuhasväärtus ulatus 159 miljoni euroni, kasvades 2016. aastaga võrreldes 5%. Kasvule aitas kaasa Läti ja Leedu liisinguettevõtete edukas tegevus. Läti liisinguportfelli puhasväärtus kasvas 2016. aastaga võrreldes 13%, ulatudes 76 miljoni euroni. Leedu liisinguportfell kasvas 19% võrra, ulatudes 62 miljoni euroni.

 

Lisateave Citadele kohta

Citadele panga eesmärk on saada esmaseks valikuks eraklientide ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks kogu Baltimaades, pakkudes toodetele ja teenustele lisaks jätkuvalt täiustatud  varahaldusteenust  ettevõtetele ja eraklientidele.

Citadele grupi juhatus asub Lätis ning panga tütarettevõtted ja filiaalid asuvad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis. Citadele pakub kõiki universaalseid pangateenuseid: ülekandeid ja kaardimakseid, laene, hoiuseid, investeeringuid, aktsiate haldamise- ja liisinguteenuseid, aga ka valikut eksklusiivseid ja unikaalseid tooteid.

Uudised

Uudised