Citadele Bank

2019. aasta esimeses kvartalis on AS Citadele banka jätkanud kasvu peamistes ärisegmentides ja võtnud kasutusele innovatsioonid

Avaldatud

2019. aasta esimeses kvartalis täheldati stabiilseid saavutusi kõikides Citadele grupi peamistes tegevussegmentides. Citadele jätkas uute ja täiustas olemasolevate teenuste juurutamist ning uuenduslike panganduslahenduste kasutuselevõttu oma klientidele.

Peamised näitajad ja sündmused

  • Citadele jätkas digitaalsete ja kaugteenuste arendamist Baltikumi klientidele.
  • Puhas intressitulu kasvas võrreldes 2018. aasta esimese kvartaliga 5% võrra ja ulatus 20.6 miljoni euroni.
  • Puhas teenustasutulu kasvas aasta jooksul 7% võrra, ulatudes 7.2 miljoni euroni.
  • Laenuportfell kasvas 118 miljoni euro võrra (kasv 9% võrreldes 2018. aasta 1. kvartaliga) ja ulatus 1.435 miljardi euroni. Uute laenudena väljastati Baltikumi elanikele ja ettevõtetele 139 miljonit eurot.
  • Baltikumi residentide hoiused kasvasid 144 miljoni euro võrra.

Citadele jätkas innovaatiliste teenuste juurutamist ja arendamist, parandades nii internetipanga, kui ka mobiilirakenduste funktsionaalsust. Kiire, mugava ja turvalise pangateenuse pakkumiseks klientidele Leedus võeti kasutusele näo tuvastamise (Face ID) ja puudutuse tuvastamise (Touch ID) funktsioonid klientide autoriseerimisel ja maksete kinnitamisel mobiilirakendustes.

Citadele panga juhatuse esimees Guntis Belavskis: „Me oleme uhked oma digitaalsete ja kaugteenuste rakendamise kiiruse üle, ja klientide tagasiside on meie jaoks eriti motiveeriv. Kooskõlas meie laenustrateegiaga pöörame erilist tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengu edendamisele. 2019. aasta 1. kvartalis suurenes Citadele laenuportfell 9% võrra, võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, ja uute laenudena väljastasime 139 miljonit eurot. Meie aktiivsete klientide arv on märkimisväärselt kasvanud, ulatudes enam kui 275 tuhande kliendini.“

Rakendades ühtset Baltikumi strateegiat

Aktiivsete pangaklientide arv ületas 275 tuhande piiri. Mobiilirakenduste ja internetipanga kasutajate arv on alates aasta algusest kasvanud vastavalt 14% ja 3% võrra, ulatudes 88 tuhande mobiilirakenduse kasutaja ja 175 tuhande internetipanga kliendini.

Citadele jätkas laenude väljastamise mahu suurendamist eraisikute ja ettevõtete teenindamise segmentides. Grupi netolaenuportfell kasvas aastaga 9% võrra, ulatudes 2019. aasta esimeses kvartalis 1.435 miljardi euroni.

Kasvu täheldati ka grupi hoiuste ulatuses – Baltikumi residentide hoiused suurenesid 1. kvartalis ligi 144 miljoni euro võrra. 31. märtsil 2019 moodustasid grupi kliendihoiused kokku 2.784 miljardit eurot, kasvades alates 2018. aasta lõpust 5%.

Arukas riskide ja likviidsuse haldamine

Grupi kapitali adekvaatsuse näitaja oli 19.1%, võrreldes 18.7%-ga 2018. aasta 1. kvartalis. Kapitali piisavuse näitaja kajastab põhitegevuse kasumlikkust ja aktsionäride valmisolekut säilitada tugev kapitalipositsioon. Grupi likviidsuspositsioon jäi samuti tugevaks – grupi likviidsuse katvuse näitaja (LCR) oli 278% ning laenude ja hoiuste suhe oli perioodi lõpus 52%.

Parima klienditeenindusega pank Lätis

Klienditeeninduse hindamis- ja arendusettevõtte „Dive“ iga-aastase uuringu tulemuste kohaselt, mis avaldati 2019. aasta veebruaris, on Citadele jätkuvalt liidripositsioonil klienditeeninduse kvaliteedi poolest

Läti ja Leedu pankade seas. Juba neljandat korda tunnistati Citadele parima klienditeenindusega pangaks Lätis. Omakorda Leedus saavutas pank teise parema tulemuse.

Citadele pank

Citadele grupi aktsionärid on rahvusvaheline investorite konsortsium, kellel on kogemused pangandussektoris kogu maailmas ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja arengupangas. Citadele gruppi juhitakse Lätist, panga filiaalid ja tütarettevõtted asuvad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis. Citadele pakub arveldus- ja kaardimakseid, laene, hoiuseid, investeeringuid, varahaldust ja liisinguteenuseid, samuti ka hulgaliselt eksklusiivseid, unikaalseid tooteid. 2019. aastal tunnistas üks Kesk- ja Ida-Euroopa juhtivaid klienditeeninduse hindamis- ja arenguettevõtteid – „Dive GROUP“ Citadele parima klienditeenindusega pangaks Lätis ja paremuselt teiseks Leedus.