Citadele Bank

Citadele: klientide aktiivsus on taastunud koroonakriisi eelsele tasemele, aktiivsete klientide arv kasvas 12%

Avaldatud

Citadele pank andis esimesel poolaastal uusi laene kokku 185 miljonit eurot ning hoiused kasvasid kokku 210 miljonit eurot. Viimastel kuudel on panga klienditegevus taastunud koroona-eelsele tasemele ja aastases võrdluses on panga aktiivsete klientide arv tõusnud 12% ehk 314 tuhande kliendini. 

Kuna Covid-19 pandeemia kukutas maailma majanduse ootamatult väga järsku langusesse, on majanduskeskkond 2020. aastal olnud väga keeruline. Sellele vaatamata õnnestus Citadele pangal tänu põhjalike ettevaatusabinõude rakendamisele edukalt kaitsta panga töötajaid, kliente ja partnereid ning võtta kasutusele meetmeid, mis minimeerisid Covid-19 puhangu mõju kontserni tegevusele.

Klientide arvu kasvutrendi toetamine

Aasta teises kvartalis pani Citadele suurt rõhku panga teenuste digitaliseerimise kiirendamisele, mis tõi ka tuntava digiteenuste kasutuse kasvu. Mobiiliäpi kasutajate hulk suurenes kokku 37% (137 000 aktiivset kasutajat) ja internetipanga klientide hulk 8% (194 000 aktiivset klienti), võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Kliendid saavad nüüd digikanalite kaudu pangalt kiireid personaalseid kodu- ja tarbimislaenude pakkumisi.

Klienditegevuse positiivne suundumus jätkus taas juunis ja uute klientide arv hakkas kasvama. Seisuga 30. juuni 2020 oli Citadele aktiivsete klientide arv 314 000 ehk klientide arv kasvas võrreldes eelmise aasta sama ajaga 12%. 

Citadele toetas oma kliente ka läbi täiendava nõustamise, digitaalsete laenulahenduste ja aktiivse osalemisega valitsuse garantiiprogrammides, et aidata kliente lühiajaliste finantsraskuste korral. Maksepuhkuse taotluste hulk on olnud küllaltki madal, mis näitab Citadele klientide suhtelist kindlustunnet pandeemia negatiivse mõju ületamisel.

Esimesel poolaastal uusi laene kokku 185 miljonit eurot

Pandeemiast mõjutatud kvartali jooksul Citadele laenude koguportfell kahanes, peamiselt portfelli amortisatsiooni ja uute laenude madalama mahu tõttu. Samas, juuni tulemused näitasid juba positiivset suundumust, kui uued laenud kasvasid võrreldes eelmise kuuga 42% ja äriklientide kasvav laenutaotluste maht lubab kasvu ka edaspidiseks. Baltimaade era- ja äriklientidele antud uued laenud ulatusid 2020. aasta esimesel poolel 185 miljoni euroni. 

Edukalt jätkus ka hoiuste kogumine: kontsern suurendas 2020. aasta esimesel poolel Baltimaade hoiuseid 210 miljoni euro võrra. Hoiuste kogumaht kasvas 11% ja ulatus 3,7 miljardi euroni. 

Tugev positsioon majanduslangusega hakkamasaamisel 

Esimese poolaasta tegevustulu mõjutas koroonaviirusega seotud majandustegevuse katkestus ning märtsis tõsteti ettevaatavalt olulisel määral krediidikahjude eraldisi, et konservatiivsel põhimõttel peegeldada negatiivseid makromajanduslikke väljavaateid. Samas, reaalne laenuportfelli kvaliteet on kogu raporteerimisperioodi jooksul püsinud tugevana ning oluliste muutusteta võrreldes eelneva perioodiga. 

Covid-19 ebakindluse keskel investeeris pank ennetavalt mitmesse finantsinstrumenti, mis kaitseksid panka järsu ja tõsise ülemaailmse majanduslanguse korral. Pank oli nõus maksma 30 miljonit eurot, mis on veidi vähem kui eelmise aasta puhaskasum, et tagada jätkusuutlikus ja võime jätkuvalt finantsteenuseid pakkuda isegi kõige järsema ja raskema ülemaailmse majanduslanguse stsenaariumi materialiseerumise korral. Kuna turg taastus eeldatust paremini ning järsu ja raske majanduslanguse tõenäosus on tänaseks palju väiksem, oli sellel otsusel negatiivne mõju esimese poolaasta tulemusele. Põhitegevuse tulem oli endiselt tugev, positiivset arengut oli näha juunis ja see jätkub.

Hoolimata esimese poolaasta kahjumist jätkab Citadele tegutsemist tugeva kapitali- ja likviidsuspositsiooniga, ning hindab hoolikalt edasise majanduskeskkonna võimaliku mõju äritegevusele.

Uudised

Uudised