Citadele Bank

EL-i uued sanktsioonid aeglustavad veelgi enam Venemaa ja Valgevenega seotud makseid

Avaldatud

Hiljuti kiitis Euroopa Liit (EL) heaks Venemaa vastu suunatud sanktsioonide neljanda paketi, tugevdades Ukraina-vastase sõja eest vastutavate füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu suunatud survet, teatab Citadele, et lähipäevadel on oodata Venemaalt ja Valgevenest saabuvate ja sinna tehtavate maksete tunduvalt aeglasemat menetlemist.

Uute sanktsioonidega, mis jõustusid 16. märtsil, kehtestati laiaulatuslikud ekspordi- ja impordipiirangud paljudele kaubakategooriatele. Muuhulgas on praegu keelatud teatavat liiki kaupade müük Venemaale, näiteks rõivad, rõivamanused ja jalatsid (olenemata nende materjalist), kui nende väärtus on üle 300 euro, elektroonilised kodumasinad väärtusega üle 750 euro, heli või pildi salvestus- ja taasesitusseadmed väärtusega üle 1000 euro ning transpordivahendid inimeste veoks maal, õhus või merel väärtusega üle 50 000 euro ning viimaste tarvikud ja varuosad ning paljud muud kaubakategooriad.

„Meeldetuletuseks, et EL-i sanktsioonid on siduvad kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, sealhulgas pankadele ja nende klientidele. Sanktsioonide eiramine võib kaasa tuua seadusest tuleneva vastutuse. Seetõttu palume kahtluse korral enne makse tegemist või kättesaamist võtta pangaga ühendust, et uurida makse tegemise võimalusi. Lisaks on ülioluline täpne teave makse eesmärgi – konkreetsete müüdud kaupade või osutatud teenuste – kohta, eriti tehingutes Venemaa ja Valgevenega, et pank saaks võimalikult kiiresti hinnata tehingu vastavust kehtivate sanktsioonidega. Juba praegu kontrollitakse põhjalikumalt Venemaale ja Valgevenesse ning sealt tehtavaid makseid ja seega on nende täitmise aeg senisest pikem,” teatas Citadele panga rahapesu osakonna juht Viktor Tkatšenko.

Uudised

Uudised