Citadele Bank

Muudatused Citadele panga ärikliendi hinnakirjas seoses Venemaad ja Valgevenet puudutavate maksetega

Avaldatud

Anname teada, et alates 21. aprillist 2022 viiakse sisse muudatused toodete ja teenuste hinnakirja punktides, mis mõjutavad Venemaa ja Valgevenega seotud sissetulevaid ja väljaminevaid makseid ärikliendile. Need muudatused on tingitud maksete käsitsi töötlemise mahu olulisest suurenemisest, kehtestatud sanktsioonide tõttu.

  • Kõigis vääringutes maksetele väljaspool ühtset euromaksete piirkonda (SEPA), mis tehakse Venemaale ja Valgevenesse või nendest riikidest, kehtestatakse täiendav teenustasu 150 eurot.
  • Seda tasu kohaldatakse väljaminevate ja sissetulevate maksete eest lisaks standardsele teenustasule.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et kehtestatud sanktsioone, korrespondentpankade vastastikuseid reegleid ja Citadele grupi sisepoliitikat järgides võib Venemaale ja Valgevenesse tehtavate ning sealt saabuvate maksete töötlemine kesta kaua või ei ole see üldse teostatav.

Muudetud hinnakirjaga saad tutvuda panga veebilehel.

Uudised

Uudised