Citadele Bank

Sanktsioonidest kõrvalehoidmine tugevdab Venemaad ja ohustab äritegevust

Avaldatud

Alates käesoleva aasta 24. veebruarist, mil Venemaa muutis Ukraina-vastase sõjalise agressiooni (mis algas juba 2014. aastal) täieulatuslikuks vaenulikuks rünnakuks, on demokraatlik maailm mitme etapina võtnud vastu üha karmimaid majandussanktsioone. Balti riikides vastavate seaduste või panga sisepoliitika kohaselt kohaldatavatest Euroopa Liidu ja USA sanktsioonidest on Citadele nii oma kliente kui ka laiemat üldsust teavitanud juba mitu korda. Selles artiklis esitame uue teabe vastuvõetud sanktsioonidest kõrvalehoidmise uusimate suundumuste ja selle kohta, kuidas võib nimetatu Ukraina-vastast sõda mõjutada.

Üha sagedamini täheldab pank, et Venemaale või Venemaalt kaupade tarnimisel või arveldamise teostamisel püütakse vahendajatena kasutada nii Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriikides kui ka kolmandates riikides asutatud ettevõtteid. Selline suundumus on selgelt asendanud käesoleva aasta juulini toimunud varasemad tüüpilised juhtumid, mil arvelduste ahel ühtis enamasti lõppsaaja või müüjaga. See näitab nii vastuvõetud sanktsioonide tõhusust kui ka Venemaa ja tema tarbijate tungivat vajadust keelatud kaupu osta või müüa.

Kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimiseks tarnitakse kaup seega näiteks Kasahstani või Serbiasse, kuid tegelik lõppsaaja asub Venemaal, või toorained ostetakse näiteks Araabia Ühendemiraatidest, Bulgaariast või Tadžikistanist, kuid nende tegelik päritolu on Venemaa ja kaupa võidi viia transiidina läbi Valgevene või teiste riikide.

„Venemaa- ja Valgevene-vastaste hiljutiste sanktsioonide eesmärk ei ole mitte ainult sõnadega hukka mõista, vaid ka konkreetsete tegudega vähendada Venemaa võimekust seda kuritegelikku sõda pidada, keelates talle nii rahaliste vahendite kui ka sõja läbiviimiseks ja rahastamiseks vajalike kaupade, teenuste ja tehnoloogia juurdepääsu. Seetõttu ei ole ELi kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimise katsed mitte ainult kriminaalsed, vaid toetavad ka Venemaa poolt Ukraina rahva ja riigi vastu toime pandud kuritegusid,“ ütles Uldis Upenieks, Citadele juhatuse liige nõuetelevastavuse küsimustes.

Tundke oma partnerit ja partneri partnereid

Panga arvamus on, et üks parimaid meetodeid Venemaa agressiooni või Lukašenka režiimi juhusliku toetamise vältimiseks on järgmine: õppige tundma oma koostööpartnereid ja kogu tarneahelat. Tuleb veenduda, et koostööpartner ei oleks varifirma, mis peidab näiteks tegelikke omanikke, tootjaid või sisseostjaid offshore-ettevõtete taha või kasutab muid keerulisi omandiõigus- või tarneahelaid. Seda on eriti hästi näha juhtudel, mil vahendajaid või isegi ainult ühte vahendajat kasutatakse ilma ilmse ärilise vajaduseta ja see võib tegelikult viidata jälgede segamisele.

Sellised ja sellele sarnanevad skeemid ohustavad seaduslikku ettevõtlust, kuna tahtmatu osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeemides võib põhjustada tõsiseid probleeme. Näiteks kui konstateeritakse, et tegeliku lõppsaaja suhtes kohaldatakse sanktsioone, külmutatakse ettevõtja juba tarnitud kaupade eest tasumine.

Sanktsioonidest kõrvalehoidmine ei ole lubatav

Kahtlustades, et klient on seotud sanktsioonide rikkumise või nendest kõrvalehoidmisega, võivad pangad mis tahes kliendiga koostöö lõpetada. Samuti on pangad kohustatud kõigist sellistest avastatud juhtumitest teatama vastutavatele ametiasutustele ning keelatud tehingute ahela mis tahes etapis külmutama sanktsioneeritud isikute rahalised vahendid.

20. augustil peatas Citadele sanktsiooniriskide ennetamismeetmete kontekstis füüsiliste isikute maksed Venemaa ja Valgevenega − seda lisaks juba aprillis langetatud otsusele peatada juriidiliste isikute maksed Venemaa ja Valgevenega. Eelkõige täheldati Venemaalt pärit rahaliste vahendite palavikulisi ülekandeid, mille puhul kontrollis pank sanktsioonide jm rikkumiste riskide ennetamiseks iga makset manuaalselt. „Tuletame meelde, et Venemaa ja Valgevene nende kodanike suhtes, kellel puudub kehtiv elamisluba, kohaldatakse ELi määruse kohaselt ka täiendavaid kontrollimeetmeid, sealhulgas ühe krediidiasutuse kontode maksimaalse kontojäägi ja finantsinstrumentide tehingute piiranguid,“ lisas Upenieks.

Kasulikud materjalid ettevõtjatele

Võimalike rikkumiste ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise tõhusamaks avastamiseks ja ärahoidmiseks on pank sõja algusest alates tugevdanud ja arendanud sisekontrollimeetmeid ning teinud tihedat koostööd vastutavate ametiasutuste ja teiste turuosalistega. Sellise koostöö raames töötati Läti rahapesu andmebüroo (edaspidi FID) eestvedamisel ja ka Citadele sanktsioonide eksperdi Saiva Krastiņa osalusel mitme kuu jooksul välja teabematerjal „Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmise indikaatorid“, millega saab tutvuda FIDi kodulehel.

Pank kutsub ettevõtjaid üles olema tähelepanelikud (seda eriti juhul, kui nende tegevus on seotud sanktsioneeritud sektoriga) ning võtma sanktsioonide järgimiseks vajalikke meetmeid. Tuletame meelde, et juba märtsis avaldas Citadele teabematerjali „Ettevõtete viis sammu kehtestatud sanktsioonide järgimisel“, et aidata ettevõtjatel nimetatud kontrolli oma ettevõtetes rakendada.

Uudised

Uudised