„Citadele“ bankas

Pakeitimai Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme

Paskelbta

Gerbiami Klientai,

Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimus, nuo 2015 m. gruodžio 3 d. indėlių draudimo objektais nėra:


1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
2) kredito įstaigos nuosavos lėšos;
3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
4) finansų įstaigų indėliai;
5) valdymo įmonių indėliai;
6) finansų maklerio įmonių indėliai;
7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);
8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;
9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;
10) pensijų fondų indėliai;
11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;
12) Lietuvos banko indėliai;
13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
14) elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Daugiau informacijos rasite www.iidraudimas.lt.

„Citadele“ bankas