„Citadele“ bankas

Įmonės jaučia sąstingį skatinant smulkųjį verslą regionuose

Paskelbta

Nors didžioji dalis Lietuvos savivaldybių teigia skatinančios smulkųjį ir vidutinį verslą bei nuolat lengvinančios reguliavimo aplinką, tačiau du trečdaliai įmonių ir regioninių verslo organizacijų pažangos šioje srityje neįžvelgia. Tai parodė „Citadele“ banko atlikto tyrimo „Verslo kliūčių žemėlapis“ rezultatai.

„Vos 14 proc. smulkių ir vidutinių įmonių verslo reguliavimo aplinką savo regione vertina teigiamai. Be to, tik kas šešta įmonė teigia, jog verslo leidimų ir kitų dokumentų išdavimo tvarka regiono institucijose per dvejus metus pagerėjo. Tuo tarpu net du trečdaliai savivaldybių šioje srityje įžvelgia pagerėjimą. Kuklūs įmonių vertinimai rodo, kad smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos, kurias teigia vykdančios net 88 proc. savivaldybių, daugelyje regionų neapima efektyviausių verslui priemonių“, – pastebėjo „Citadele“ banko verslo klientų departamento direktorė Giedrė Kubiliūnienė.

Iš bendrovės „Spinter tyrimai“ apklaustų 502 smulkių ir vidutinių įmonių daugiau nei 66 proc. verslo reguliavimo aplinką regione vertina vidutiniškai. Reguliavimo aplinką teigiamai vertina tik 14,1 proc. įmonių, daugiausia taip vertinančių – Telšių (24 proc.) ir Kauno (22 proc.) apskrityse. Blogą verslo reguliavimo aplinkos įvertinimą pateikė 18,4 proc. verslininkų, tokiu vertinimų ypač išsiskyrė Alytaus (35 proc.) ir Klaipėdos (33 proc.) regionų įmonės.

Panašiai verslininkai įvertino ir per dvejus metus įvykusius pokyčius regionų viešojo sektoriaus institucijoms išduodant leidimus bei kitus dokumentus. 48 proc. įmonių teigia, kad esminių postūmių, supaprastinant šias procedūras, neįvyko, 16 proc. įžvelgia pagerėjimą, o 24 proc. – pablogėjimą. Iš apklausoje dalyvavusių 22 regioninių verslo asociacijų pagerėjimą šioje srityje įžvelgė vos 2, pablogėjimą – 5, o stagnaciją – net 16 organizacijų.

„Tyrimo duomenimis, absoliuti dauguma verslininkų ir regioninių verslo organizacijų nemato didelio proveržio verslo aplinkos gerinimo srityje. Kita vertus, didžioji dalis įmonių artimiausiais metais prognozuoja stabilias ar net augančias pajamas, ketvirtadalis verslininkų planuoja skolintis verslo plėtros projektams. Tai rodo, jog nepaisant gana skeptiško požiūrio į vietos valdžios pastangas gerinant reguliavimo aplinką, įmonių plėtros atžvilgiu verslininkai nusiteikę pakankamai pozityviai“, – sakė G. Kubiliūnienė.

„Citadele“ banko inicijuoto tyrimo „Verslo kliūčių žemėlapis 2016“ metu savo nuomonę apie verslo problemas išsakė per 500 smulkių ir vidutinių įmonių, 22 regioninės verslo asociacijos, visos 60 savivaldybių. Apibendrinant rezultatus remtasi ir statistiniais duomenimis apie šalies ūkio subjektų veiklą.

Kontaktiniai duomenys:
Rita Simanavičiūtė
Korporatyvinės komunikacijos departamento direktorė
AB „Citadele“ bankas
Tel. +370 5 266 4715, +370 610 33859
El. p. Rita.Simanaviciute@citadele.lt

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai