„Citadele“ bankas

Pirmą 2018 m. pusmetį „Citadele“ bankas stabiliai augo visose verslo srityse

Paskelbta

Per 2018 m. pirmus šešis mėnesius „Citadele“ bankas stabiliai augo visose verslo srityse. 2018 m. birželio 30 d. „Citadele“ banko bendras paskolų portfelis sudarė 265,1 mln. eurų ir buvo 8,2 proc. didesnis nei 2017 m. tuo pačiu metu. Įmonėms suteiktų paskolų portfelis sudarė 168,3 mln. eurų ir buvo 11,7 proc. didesnis nei tuo pačiu metu 2017 m. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį „Citadele“ bankas išdavė 8,9 mln. eurų vartojimo kreditų – 59 proc. daugiau nei per 2017 m. pirmus šešis mėnesius.

„Pirmąjį 2018 m. pusmetį nuosekliai gerėjo pagrindiniai veiklos rodikliai, o pelno augimui teigiamą poveikį darė išaugęs privačių klientų skolinimasis“, – sako Jūratė Jazukevičienė „Citadele“ banko Lietuvoje valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė.

Per 2018 m. pirmus šešis mėnesius „Citadele“ banko indėlių apimtys sumažėjo 3 proc. ir 2018 m. birželio 30 d. siekė 394 mln. eurų. Banko grynosios komisinių ir palūkanų pajamos išaugo 15 proc. – iki 8,2 mln. eurų. „Citadele“ bankas Lietuvoje 2018 m. pirmąjį pusmetį Lietuvoje uždirbo 1,6 mln. eurų grynojo pelno.

„Citadele“ grupės rezultatai

2018 m. pirmąjį pusmetį „Citadele“ grupė gerino kasdieninės bankininkystės paslaugų kokybę ir augo visuose pagrindiniuose verslo segmentuose Baltijos šalyse. Grupės grynasis pelnas 2018 m. pirmąjį pusmetį buvo 18 mln. eurų, t.y. 20 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. birželio 30 d. buvo 18 proc. „Citadele“ grupė toliau didino privačių ir verslo klientų paskolų apimtis visose trijose Baltijos šalyse ir bendras paskolų portfelis sudarė 1,36 mlrd. eurų ir buvo 3 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu. Pirmą 2018 m. pusmetį „Citadele“ grupė suteikė 221 mln. eurų naujų paskolų Baltijos šalyse. 2018 m. birželio 30 d. grupės klientų indėliai sudarė 2,65 mlrd. eurų.

Apie „Citadele“ grupę

„Citadele“ grupė yra valdoma iš Latvijos, o jos dukterinės įmonės ir filialai veikia Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Šveicarijoje. „Citadele“ bankas tvarko atsiskaitymus ir mokėjimus kortelėmis, teikia kreditavimo, investicines, lizingo ir turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo daug išskirtinių ir unikalų produktų. 2017 m. viena iš pagrindinių klientų aptarnavimo vertinimo ir tobulinimo įmonių Centrinėje ir Rytų Europoje „Dive" pripažino „Citadele" banką geriausiai klientus aptarnaujančiu banku Latvijoje ir Lietuvoje. „Citadele“ grupės misija – suteikti savo klientams platų geriausių finansinių paslaugų pasirinkimą ir tapti pagrindiniu banku privatiems ir smulkaus verslo klientams visose Baltijos šalyse.