„CBL Asset Management“

„CBL Asset Management“ IPJSC pasiūlytas investicinių fondų „CBL Russian Equity Fund“ ir „CBL US Leaders Equity Fund“ susijungimo užbaigimas

Paskelbta

Investicijų valdymo akcinė bendrovė „CBL Asset Management“ informuoja, kad buvo įvykdytas investicinių fondų „CBL Russian Equity Fund“, ISIN LV0000400190 (toliau „Prisijungiantis KIPVPS”) ir „CBL US Leaders Equity Fund” R Acc USD akcijų klasė, ISIN LV0000401032 (toliau „Besijungiantis KIPVPS”), susijungimo procesas.

Prisijungiantis KIPVPS nustojo egzistavęs 2021 m. lapkričio 1 d. be likvidavimo procedūros. Atsižvelgiant į tai, Prisijungiančio KIPVPS akcininkai tapo Besijungiančio KIPVPS akcininkais.

Keičiant Prisijungiančio KIPVPS ir Besijungiančio KIPVPS vienetus, buvo taikomas toks keitimo santykis: 2,176131687.

Akcininkai galės valdyti savo Besijungiančio UCITS vienetus nuo 2021 m. lapkričio 2 d.

Papildoma informacija akcininkams pateikiama oficialioje IPJSC „CBL Asset Management“ svetainėje www.cblam.lv arba investicijų valdymo akcinės bendrovės „CBL Asset Management“ buveinėje: Respublikos aikštė 2A, Ryga, darbo metu.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai