CBL Asset Management

Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu „CBL Russian Equity Fund” un “CBL US Leaders Equity Fund” iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

Publicēts

IPAS „CBL Asset Management” informē, ka ir pabeigta IPAS „CBL Asset Management” ieguldījumu fondu “CBL Russian Equity Fund”, ISIN LV0000400190 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un “CBL US Leaders Equity Fund” klases R Acc USD, ISIN LV0000401032 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2021. gada 1. novembrī Pievienojamais fonds ir beidzis pastāvēt bez likvidācijas. Līdz ar to Pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņai pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām bija 2.176131687.

Ieguldītāji var brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām kopš 2021. gada 2. novembra.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes