„Citadele“ bankas

Pateikti duomenis apie juridinių asmenų naudos gavėjus svarbu ir dėl bankų teikiamų paslaugų

Paskelbta

Dalijamės Lietuvos bankų asociacijos parengta informacija, kuri yra aktuali Lietuvoje registruotoms verslo įmonėms – juridiniams asmenims.

Šiais metais visi šalyje esantys juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus – fizinius asmenis – į naujai sukurtą Registrų centro Naudos gavėjų posistemį JANGIS. Surinkti duomenys bus svarbūs juridiniams asmenims vykdant pinigines operacijas, atliekant sandorius, atidarant sąskaitas ar gaunant kitas paslaugas finansų įstaigose ir kituose įpareigotuose subjektuose.

Naujovė yra aktuali visiems mūsų šalyje įsteigtiems juridiniams asmenims, išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė. Pareiga yra nustatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, įgyvendinant atitinkamą Europos Sąjungos direktyvą. Jos tikslas – dar didesnis organizacijų bei įmonių veiklos skaidrumas ir viešumas. Prievole taip pat siekiama didinti pasitikėjimą verslo sandoriais bei finansų sistema, mažinti šešėlinę ekonomiką.

Išsamūs naudos gavėjų duomenys bus prieinami įstatymų nustatytais atvejais turintiems teisę šią informaciją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir žiniasklaidos atstovams, o pagrindinė identifikacinė informacija (juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė, duomenys apie juridinio asmens naudos gavėją fizinį asmenį: asmens vardas, pavardė, asmens tapimo naudos gavėju data) – ir bet kuriam visuomenės nariui.

Vienas svarbiausių praktinių dalykų – naujoji pareiga yra glaudžiai susijusi su finansų bei kredito įstaigų vykdomomis klientų pažinimo procedūromis, kurios taip pat yra privalomos pagal šį įstatymą. Jei finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų turima informacija apie kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus neatitiktų JANGIS registruotos informacijos arba ši iš viso nebūtų pateikta, dalykiniai santykiai ar piniginės operacijos bei sandoriai su tokiu klientu negalėtų būti pradėti ir vykdomi.

Teikiant duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS, reikia pateikti išsamią informaciją apie asmenį: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės arba kitokios kontrolės teises bei apimtį. Duomenys apie naudos gavėjus yra renkami nuo 2022 m. trimis etapais:

I etapas – nuo š. m. sausio duomenis gali teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių visi naudos gavėjai yra juos tiesiogiai kontroliuojantys fiziniai asmenys;

II etapas – nuo š. m. gegužės mėnesio duomenis galės teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys;

III etapas – nuo š. m. liepos  mėnesio duomenis galės teikti investiciniai fondai ir investicinės bendrovės.

Duomenys į JANGIS gali būti teikiami tik elektroniniu būdu – prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, o šių duomenų pagrindu suformuoti naudos gavėjų sąrašai prieš pateikimą turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

JANGIS naudotojo vadovas, trumpas pristatymas (bukletas), atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK), videovedliai dėl duomenų teikimo ir kita naudinga informacija yra patalpinta Registrų centro interneto svetainėje.

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus, susijusius su naudos gavėjo tapatybės nustatymu, taip pat skelbiami Lietuvos banko dažnai užduodamų klausimų skiltyje (DUK).

Klausimus dėl duomenų apie naudos gavėjus teikimo į JANGIS galima pateikti Registrų centro Konsultacijų centro svetainėje arba telefonu (8 5) 2688 262.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai