„Citadele“ bankas

AS „Citadele banka“ ir EIB grupė sudarė sutartį, pagal kurią Baltijos šalių įmonėms bus suteikta ne mažiau kaip 460 mln. eurų naujų paskolų

Paskelbta

Ryga, Liuksemburgas, 2022 m. gruodžio 1 d.

  • AS „Citadele banka“ ir EIB grupė pasirašė susitarimą, pagal kurį bankas galės suteikti daugiau paskolų įmonėms Baltijos šalyse.
  • Ne mažiau kaip 20 proc. paskolų bus skirta projektams, kurie prisidės prie klimato kaitos mažinimo.
  • AS „Citadele banka“ gaus prieigą prie konsultacinės EIB priemonės „Žalieji vartai“ (Green Gateway).

EIB grupė, kurią sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF), suteikė AS „Citadele banka“ garantiją, pagal kurią bankas galės aktyviau skolinti verslo įmonėms visose trijose Baltijos šalyse. Pirmasis grupės susitarimas su AS „Citadele banka“ atlaisvins dalį kapitalo, kurį bankas galės panaudoti suteikdamas Baltijos šalių įmonėms ne mažiau kaip 460 mln. eurų papildomų paskolų, taip pat išperkamosios nuomos sandoriams sudaryti. Atsižvelgiant į dabartinio ekonominio klimato ir geopolitinės situacijos neapibrėžtumą, šis susitarimas yra ypač sveikintinas ir patvirtina EIB grupės, kaip anticiklinio investuotojo, statusą.

Kadangi 20 proc. paskolų bus skirta žaliesiems projektams, susitarimas padės skatinti žaliąją vietos ekonomikos pertvarką. AS „Citadele banka“ taip pat gaus prieigą prie Europos investicijų konsultavimo centro priemonės „Žalieji vartai“, kuri apima mokymus, instrukcijas ir įrankius, padedančius vertinti  žaliuosius projektus.

„Matome, kad Baltijos šalių verslo klientai nori ir toliau vykdyti savo plėtros planus. Šis sandoris mums padės užtikrinti reikiamą finansavimą šiems klientams ateinančiais metais. Ypač daug dėmesio skirsime paramai žaliajai pertvarkai“, – komentuoja AS „Citadele banka“ generalinis direktorius Johanas Åkerblomas.

„Mes, EIB, džiaugiamės galėdami pasirašyti šį susitarimą su AS „Citadele banka“. Jis padės plėsti skolinimo paslaugas vietos verslo įmonėms Baltijos šalyse, – patvirtina EIB vicepirmininkas Thomas Östrosas. – Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra svarbi ekonomikos dalis, todėl esame tvirtai įsipareigoję gerinti jų galimybes gauti finansavimą ir remti kapitalo rinkų plėtrą regione. Numatome paremti dar daugiau MVĮ Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.“

EIF vykdomojo direktoriaus Alaino Godard’o teigimu, EIF labai džiaugiasi galėdamas bendradarbiauti su AS „Citadele banka“ ir EIB, suteikti papildomų galimybių Baltijos šalių MVĮ gauti finansavimą. Anot jo, sujungus EIF investavimo bei struktūrizavimo patirtį ir EIB lėšas padidės finansavimo prieinamumas regione, o tai leis tūkstančiams Europos įmonių investuoti į augimą ir plėtrą ilguoju laikotarpiu.

Ši operacija yra antrasis EIB grupės pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris Baltijos šalyse. Pagal pirmąją sutartį suteikta parama siekia mažiausiai 660 mln. eurų vertės papildomų paskolų ir išperkamosios nuomos sutarčių MVĮ visose trijose Baltijos šalyse.

Apie EIB ir EIF

 

Europos investicijų bankas (EIB) yra ES valstybėms narėms priklausanti ilgalaikio skolinimo įstaiga. EIB grupė priėmė Klimato banko veiksmų planą, kuriuo siekiama įgyvendinti plataus užmojo darbotvarkę – per dešimtmetį iki 2030 m. investuoti 1 trln. eurų į kovos su klimato kaita veiksmus ir aplinkos tvarumą, o iki 2025 m. kovos su klimato kaita veiksmams ir aplinkos tvarumui skirti daugiau kaip 50 proc. EIB finansavimo. Pagal šį planą nuo 2021 m. pradžios visos naujos EIB grupės operacijos derinamos ir su Paryžiaus susitarimo tikslais bei principais.

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Pagrindinė EIF misija – remti Europos labai mažas, mažas ir vidutines įmones, padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones specialiai šiam rinkos segmentui. Atlikdamas šį vaidmenį EIF padeda siekti pagrindinių ES politikos tikslų, tokių kaip konkurencingumas ir augimas, inovacijos ir skaitmenizavimas, socialinis poveikis, įgūdžių ugdymas ir žmogiškasis kapitalas, klimato kaita ir aplinkos tvarumas ir kt.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai