„Citadele“ bankas

Verslo klientų mokėjimų į Rusiją ir Baltarusiją inicijavimas bei mokėjimų iš šių šalių įskaitymas nuo 2022-04-04

Paskelbta

Siekdami valdyti su sankcijomis susijusias rizikas informuojame, kad nuo š. m. balandžio 4  d. leisime inicijuoti mokėjimus į/iš Rusiją ir Baltarusiją tik tuo atveju, jei verslo klientas dėl tokios paslaugos su „Citadele“ banku susitarė ir:   

  • informavo banką, kokių priemonių ėmėsi sankcijų rizikai valdyti (sankcijų įgyvendinimo tvarka, asmenų sankcijų rizikai valdyti paskyrimas ir pan.); ir/arba 
  • patvirtino bankui, kad jo vykdoma veikla nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su prekėmis ar paslaugomis, kurioms gali būti taikomos Europos Sąjungos sektorinės sankcijos.  

Verslo klientai, neįgyvendinę aukščiau paminėtų reikalavimų, vadovaujantis AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo Bendrųjų paslaugų taisyklių 6.10 punktu, susijusių su sankcijų rizika, negalės inicijuoti mokėjimų į/iš Rusijos ir Baltarusijos nuo š. m. balandžio 4  d.   

Iki 2022 m. balandžio 3 d. inicijuoti mokėjimai į Rusiją ir Baltarusiją arba lėšų įskaitymai iš šių valstybių bus peržiūrimi iki šiol taikyta tvarka, tačiau jų apdorojimas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.  

Išsamesnę informaciją ir rekomendacijas apie Rusijai ir Baltarusijai taikomų sankcijų laikymąsi rasite mūsų parengtoje informacinėje medžiagoje Penki žingsniai, padėsiantys įmonėms užtikrinti sankcijų laikymąsi.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai