„CBL Asset Management“

Dėl Investicijų portfelio valdymo bendrųjų taisyklių pakeitimų

Paskelbta

Mes reguliariai peržiūrime ir tobuliname ne tik paslaugų asortimentą, bet ir jiems taikomas taisykles. Todėl norėtume Jus informuoti, kad iš dalies pakeitėme Investicijų portfelio valdymo bendrąsias taisykles. Svarbiausi pakeitimai susiję su šiomis temomis:

  • nuotolinės prekybos sutarčių pasirašymo tvarka ir teisė atsisakyti sutarties;
  • subordinuotųjų obligacijų ir (arba) vertybinių popierių neįtraukimas į investicijų portfelį;
  • asmens duomenų tvarkymas;
  • ·pinigų plovimo, terorizmo ir ginklų platinimo finansavimo bei sankcijų vengimo prevencija.

Atsižvelgiant į mūsų abipusio susitarimo nuostatas, naujoji taisyklių redakcija įsigalios nuo šių metų liepos 1 d. Faktines ir naujausias minėtų taisyklių redakcijas galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu www.cblam.lv/lt/portfolio.

Norėdami daugiau sužinoti apie pakeitimus, prašome kreiptis į savo asmeninį banko konsultantą arba rašyti el. paštu asset@cbl.lv.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai