CBL Asset Management

Informācija par izmaiņām “Vispārējos investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumos”

Publicēts

Regulāri pārskatām un uzlabojam ne vien pakalpojumu klāstu, bet arī noteikumus, kas uz tiem attiecas. Informējam Jūs, ka esam veikuši izmaiņas “Vispārējos investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumos”, no kurām būtiskākās skar:

  • distances līguma parakstīšanas kārtību un atteikuma tiesības;
  • subordinēto obligāciju/subordinēto parāda vērtspapīru neiekļaušanu investīciju portfelī;
  • fizisko personu datu apstrādi;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas, proliferācijas un sankciju pārkāpumu novēršanu.

Jaunie noteikumi būs spēkā no šī gada 1. jūlija. Ar noteikumu  šobrīd spēkā esošo un jauno versiju varat iepazīties mūsu mājaslapā: www.cblam.lv/lv/portfolio.

Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, sazinoties ar savu privātbaņķieri vai rakstot uz e-pastu asset@cbl.lv.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes