„Citadele“ bankas

Informacija apie sankcijų Rusijai poveikį „Citadele“ banko paslaugoms

Paskelbta

Europos Sąjungos ir JAV įvestos finansinės sankcijos Rusijai yra reikšmingos ir, priklausomai nuo įvykių Ukrainoje, jų apimtis gali būti dar didesnė ir tai turės tiesioginį poveikį atskiriems ekonomikos sektoriams ir pramonės šakoms. Sankcijos neišvengiamai palies daugelį Baltijos šalių įmonių, turinčių verslo partnerių Rusijoje ir Baltarusijoje.

„Citadele“ bankas laikosi pozicijos netoleruoti sankcijų pažeidimų ir teikdamas finansines paslaugas laikosi visų tarptautinių, nacionalinių, JAV Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų taip, kaip nustatyta teisės aktuose ir norminiuose dokumentuose.

Todėl raginame savo klientus, turinčius verslo interesų Rusijoje, sekti naujausias žinias apie taikomas sankcijas ir visapusiškai jų laikytis. Atkreipiame dėmesį, kad bankas turi teisę nutraukti bendradarbiavimą su klientais, kuriems yra taikomos sankcijos, taip pat tais atvejais jei kyla pagrįstų abejonių, kad jie pažeidžia sankcijas ar vengia jų laikytis. Daugiau informacijos apie sankcijų taikymą rasite mūsų interneto svetainės DUK skiltyje.

Atsižvelgdamas į tai, kad ir bankai, ir verslo sektorius yra įpareigotas laikytis sankcijų „Citadele“ bankas parengė gaires verslo savininkams, tęsiantiems bendradarbiavimą su partneriais Rusijoje. Tikimės, kad jos padės mūsų klientams geriau suprasti besikeičiančias aplinkybes ir išvengti galimų pažeidimų.

Straipsnį atnaujinsime papildydami naujausia informacija.

NAUJAUSIOS SANKCIJOS RUSIJAI 

Naujos ES sankcijos:
2022 m. vasario 23 d. Europos Sąjunga patvirtino sankcijas daugiau kaip 350 asmenų, įskaitant 27 aukštas pareigas užimančius asmenis ir subjektus, kurie prisidėjo prie Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimo ar grėsmės jai kėlimo. Tarp jų – sprendimus priimantys asmenys, pavyzdžiui, vyriausybės nariai, dalyvavę priimant neteisėtus sprendimus; bankai ir verslininkai/ oligarchai, finansiškai ar materialiai remiantys Rusijos veiksmus Donecko ir Luhansko regionuose. Be to, šiuo metu galioja draudimas importuoti prekes iš Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų Donecko ir Luhansko sričių teritorijų, prekybos ir investicijų, susijusių su tam tikrais ekonomikos sektoriais, apribojimai, draudimas teikti turizmo paslaugas ir draudimas eksportuoti tam tikras prekes ir technologijas. Daugiau informacijos rasite ES svetainėje.

Naujos JAV OFAC sankcijos:
2022 m. vasario 22 d. JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) įtraukė į sąrašą dvi finansines institucijas, kurios yra labai svarbios finansuojant Rusijos gynybos pramonę (valstybinį korporacinį plėtros ir užsienio ekonomikos banką „Vnešekonombank“ (VEB) ir akcinę bendrovę „Promsvyazbank“ (PSB)), taip pat 42 jų patronuojamas įmones, kelis fizinius asmenis ir 5 laivus. Dabar draudžiami visi su šiais subjektais susiję sandoriai. Be to, OFAC išplėtė galiojančius valstybės skolos draudimus: dabar jie apima ir dalyvavimą antrinėje obligacijų, išleistų po 2022 m. kovo 1 d. Rusijos Federacijos centrinio banko , Rusijos Federacijos nacionalinio turto fondo arba Rusijos Federacijos finansų ministerijos, rinkoje. Daugiau informacijos rasite OFAC svetainėje.

Naujų sankcijų poveikis banko paslaugoms 

Jei jūsų verslas susijęs su Rusija, Baltarusija ar kita šalimi, kuriai taikomos sankcijos, bankas gali paprašyti pateikti papildomos informacijos apie konkrečius mokėjimus bei jūsų veiklą. Bankas gali taip pat paprašyti pateikti daugiau informacijos apie jūsų verslo partnerius Rusijoje, Baltarusijoje, jų savininkus ir naudos gavėjus, taip pat apie jūsų gaminamas prekes, teikiamas paslaugas bei galutinius šių prekių ar paslaugų gavėją.

Su Rusija ir Baltarusija susiję mokėjimai yra tikrinami papildomai. Todėl prašome tokiais atvejais pateikti kuo daugiau informacijos apie mokėjimus – nurodyti konkrečias prekes ir paslaugas bei galutinius gavėjus, o ne tik, pavyzdžiui, įrašyti sąskaitos faktūros numerį. Tai padės greičiau apdoroti jūsų atliekamus mokėjimus.

Atkreipiame dėmesį, kad atliekant visus mokėjimus į banko sąskaitas Rusijoje ir Ukrainoje dabar reikalaujama nurodyti pilną sandorio šalies (gavėjo) adresą. Mokėjimai be nurodyto adreso vykdomi nebus.

Dirbti su Rusija ir Baltarusija šiuo metu yra sudėtinga, nes ir klientai, ir finansų įstaigos turi užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos sankcijos bei kitų teisės aktų reikalavimai. Visgi neabejojame, kad dirbdami kartu ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, galime rasti veiksmingus sprendimus, padėsiančius sumažinti riziką ir užtikrinti verslo sėkmę.

Jei investuojate finansų rinkose, taip pat raginame atkreipti dėmesį į portfelio riziką, kylančią dėl su Rusija susijusių finansinių priemonių, kurios gali būti veikiamos sankcijų rizikos, ypač tarptautinių institucijų, biržų ir įstaigų veiksmų atveju.

Situacijai keičiantis, bankas gali imtis papildomų veiksmų, užtikrinančių veiksmingą sankcijų taikymą.

Sekite naujienas

Kai kurios sankcijų rūšys, pavyzdžiui, tikslinės sankcijos, skirtos konkretiems fiziniams ar juridiniams asmenims, o vadinamosios sektorinės sankcijos nustatomos konkretiems ekonomikos sektoriams, pavyzdžiui, tam tikroms prekių ir paslaugų kategorijoms. Įmonės privalo visapusiškai laikytis šių sankcijų ir užtikrinti, kad jūsų įmonė partnerė, jos valdybos nariai ar naudos gavėjai nebūtų įtraukti į sankcijų sąrašus.

Kartais sulaukiame klausimų, kodėl bankas atšaukė mokėjimą, jei kliento verslo partneris nėra įtrauktas į sankcijų sąrašą. ES sankcijos taikomos grandininiu principu, t. y. net jei verslo partneris nėra tiesiogiai įtrauktas į organizacijų, kurioms taikomos sankcijos, sąrašą, jis gali būti subjekto, kuriam taikomos sankcijos, patronuojančioji bendrovė arba asmuo, kuriam taikomos sankcijos, gali būti aukštas pareigas einantis darbuotojas arba bendrovės valdybos narys. Sankcijos taip pat taikomos, jei asmuo, kuriam taikomos sankcijos, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba valdo jūsų verslo partnerį.

Oficialius sankcijų sąrašus galima rasti OFAC sankcijos čia ir ES sankcijos čia.

„Pažink savo klientą“

Norint išvengti sankcijų pažeidimo, labai svarbu pažinti savo klientą. Tai reiškia, kad turite atlikti informacijos analizę apie savo verslo partnerio akcininkus, valdybos narius, naudos gavėjus ir atstovus. Pirmiausia tai padės jums pritaikyti prevencines priemones ir užtikrinti, kad atitinkamas verslas nebūtų tiesioginis ar netiesioginis sankcijų subjektas.

Turėtumėte žinoti savo verslo partnerio pagrindinius klientus ir partnerius, ypač jei šis partneris yra didesnės sankcijų rizikos šalyje. Pavyzdžiui, jei nusprendėte naudotis Rusijoje įsikūrusio tarpininko paslaugomis, jo interneto svetainėje kaip vienas iš pagrindinių partnerių gali būti nurodyta į sankcijų sąrašą įtraukta įmonė. Tokias situacijas reikia vertinti kaip rizikingas, nes peržiūrint būsimų sankcijų subjektus pirmiausia vertinami dabartinių sankcijų subjektų partneriai. Be to, remdami sankcionuotų subjektų partnerius, netiesiogiai remiate į sankcijų sąrašą įtrauktus asmenis. Todėl siekiant išvengti atšaukiamų mokėjimų ar įšaldomo turto svarbu suprasti ir išanalizuoti kuo ilgesnę tiekimo grandinę.

Apsvarstykite pasitraukimo strategiją

Sankcijos, jų apimtis ir taikymas keičiasi, tai reiškia, kad net jei jūsų partneris ar sektorius šiuo metu nėra įtrauktas į sankcijų sąrašus, nėra jokios garantijos, kad dėl politinių sprendimų jis nebus sankcionuojamas artimiausiu metu. Todėl pasirašant susitarimą ar bet kokias sutartis su partneriais iš šalių, kurioms taikomos sankcijos, svarbu apsvarstyti sąlygas, leidžiančias vienašališkai nutraukti susitarimą, jei sandorio šaliai būtų pradėtos tiesiogiai ar netiesiogiai taikyti sankcijos.

Būkite atviri ir skaidrūs

Laikytis sankcijų privalo tiek bankai, tiek įmonės, be to, ir bankams, ir įmonėms taikoma atsakomybė už sankcijų pažeidimą. Todėl gali pasitaikyti atvejų, kai bankai iš anksto stengdamiesi sumažinti riziką, prieš vykdydami mokėjimą, kreipsis į įmonę, kad ši suteiktų daugiau informacijos. Tokiais atvejais galite sulaukti klausimų apie verslo pobūdį, pristatymo kanalus, verslo partnerius ir gamyboje naudojamų produktų bei paslaugų šaltinį.

Patirtis rodo, kad partnerystė su Rusijos ir Baltarusijos subjektais turi tam tikrų „raudonų vėliavų“. Viena iš jų – tarpininkų grandinės, kuriose naudojamos fiktyvios bendrovės tam, kad būtų nuslėpti asmenys, kuriems taikomos sankcijos. Dėl šios priežasties labai svarbu pateikti informaciją apie savo verslo partnerius. Jei reguliariai atliekate mokėjimus į sąskaitas trečiosiose šalyse, jūsų taip pat gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją apie tai. Atkreipiame dėmesį, kad bendradarbiaujant su Rusijos ar Baltarusijos vyriausybei priklausančiomis įmonėmis visada išlieka rizika dėl įtraukimo į sankcijų sąrašą.

Kad mokėjimai būtų apdorojami greičiau, mokėjimo rekvizituose visada pateikite išsamią, aiškią informaciją. Pavyzdžiui, užuot rašę „Sąskaita faktūra Nr. 1234“, rašykite „Sąskaita faktūra Nr. 1234 už naftos pirkimą iš [partnerio]“. Prieš inicijuojant mokėjimą vertėtų gauti papildomos informacijos apie partnerius, kad prireikus galėtumėte atsakyti į banko užduodamus klausimus – tai gerokai paspartins mokėjimų apdorojimą.

Sankcijų koordinatorius / specialistas

Jei jūsų verslas yra iš esmės susijęs su Rusija ar Baltarusija, pavyzdžiui, ilgą laiką bendradarbiaujate su partneriais iš šios šalies arba jūsų įmonė daug dėmesio skiria prekėms ar paslaugoms iš Rusijos ar Baltarusijos, rekomenduotume apsvarstyti galimybę įmonėje įdarbinti specialistą, kuris gerai išmano sankcijas ir gali orientuotis kintančioje aplinkoje. Tai nebūtinai reiškia, kad turėtumėte samdyti visą darbo dieną dirbantį išorės specialistą – galite pasitelkti žmogų, kuris jau kurį laiką dirba įmonėje, išmano jos veiklą bei ekonominę padėtį Rusijoje ar Baltarusijoje. Tai padės įmonei geriau valdyti sankcijų riziką ir orientuotis besikeičiančioje aplinkoje.

 

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai