Banka Citadele

Par sankciju ietekmi uz AS "Citadele banka" pakalpojumiem saistībā ar Krieviju

Publicēts

Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu noteiktās finanšu sankcijas pret Krieviju ir ļoti nozīmīgas, un atkarībā no notikumu attīstības Ukrainā tās kļūs vēl plašākas, potenciāli tieši ietekmējot vairākas nozares un jomas. Šīs sankcijas nenovēršami ietekmē arī daudzus uzņēmumus Baltijas valstīs, kam ir sadarbības partneri Krievijā un arī Baltkrievijā. Šīs partnerattiecības bieži vien ir ievērojami apgrūtinātas vai neiespējamas.

AS "Citadele bankai" ir nulles tolerance pret sankciju pārkāpumiem un mēģinājumiem apiet sankcijas. Sniedzot finanšu pakalpojumus, AS "Citadele banka" pilnībā ievēro starptautiskās, nacionālās un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Banka ievēro ASV OFAC noteiktās sankcijas visās valūtās.

Tāpēc mēs aicinām savus klientus, kuriem ir darījumu intereses Krievijā, sekot līdzi jaunākajai informācijai par piemērotajām sankcijām un pilnībā ievērot šīs sankcijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bankai ir tiesības pārtraukt sadarbību ar klientiem, uz kuriem attiecas sankcijas, vai, ja ir pamatotas aizdomas, ka tie pārkāpj vai apiet sankcijas. Papildu informāciju skatīt bankas mājaslapas sadaļā Jautājumi un atbildes par sankcijām.

Ņemot vērā, ka sankciju ievērošana un iespējamie pārkāpumi ir saistoši gan bankām, gan uzņēmējiem, AS "Citadele banka" ir sagatavojusi norādījumus uzņēmējiem, kuri vēlas turpināt sadarbību ar partneriem Krievijā. Mēs palīdzēsim orientēties mainīgajās sankcijās un izvairīties no pārkāpumiem, kas var novest pie darījumu anulēšanas, aktīvu iesaldēšanas vai pat kriminālatbildības.

Šis raksts tiek regulāri atjaunināts, lai atspoguļotu jaunāko informāciju.

JAUNĀKĀS SANKCIJAS PRET KRIEVIJU. Nesen ir ieviestas šādas papildu sankcijas pret Krieviju, kuras banka pilnībā ievēro.

Jaunas ES sankcijas:
2022. gada 23. februārī Eiropas Savienība apstiprināja sankcijas pret vairāk nekā 350 personām, tostarp 27 augsta ranga personām un struktūrvienībām, kas ir piedalījušās Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanā vai apdraudēšanā. To vidū ir tādi lēmumu pieņēmēji kā valdības locekļi, kas bija iesaistīti nelikumīgu lēmumu pieņemšanā, bankas un uzņēmēji/oligarhi, kuri finansiāli vai materiāli atbalsta Krievijas operācijas Doņeckas un Luhanskas Ukrainas administratīvo apgabalu teritorijās. Turklāt pašlaik ir noteikts importa aizliegums precēm no valdības nekontrolētajām Doņeckas un Luhanskas apgabala teritorijām, tirdzniecības un investīciju ierobežojumi, kas saistīti ar noteiktām ekonomikas nozarēm, aizliegums sniegt tūrisma pakalpojumus, kā arī eksporta aizliegums noteiktām precēm un tehnoloģijām. Vairāk informācijas ES tīmekļa vietnē

Jaunas ASV OFAC sankcijas: 
2022. gada 22. februārī ASV OFAC iekļāva sarakstā divas finanšu iestādes, kurām ir būtiska nozīme Krievijas aizsardzības nozares finansēšanā (Valsts attīstības un ārējo ekonomisko sakaru korporatīvā banka Vnesheconombank (VEB) un valsts akciju sabiedrība Promsvyazbank (PSB)), kā arī 42 to meitasuzņēmumus, vairākas privātpersonas un 5 kuģus. Visi darījumi, kas saistīti ar šīm  juridiskajām un fiziskajām personām, tagad ir aizliegti. Turklāt OFAC paplašināja spēkā esošos valsts parāda vērtspapīru aizliegumus, lai tie attiektos arī uz Krievijas Federācijas Centrālās bankas, Krievijas Federācijas Nacionālā īpašuma fonda vai Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas pēc 2022. gada 1. marta emitēto obligāciju dalību otrreizējā tirgū. Vairāk informācijas OFAC tīmekļa vietnē


Jauno sankciju ietekme uz bankas pakalpojumiem 

Ja Jūsu uzņēmējdarbība ir saistīta ar Krieviju, Baltkrieviju vai kādu citu valsti, uz kuru attiecas sankcijas, mēs varam lūgt  iesniegt papildu informāciju par atsevišķiem maksājumiem vai par Jūsu darbību kopumā. Varam  sazināties ar Jums, lai pieprasītu informāciju par Jūsu darījumu partneriem Krievijā un Baltkrievijā, to īpašniekiem un faktiskajiem īpašniekiem, kā arī par Jjūsu ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem un šo preču gala saņēmējiem.

Ar Krieviju un Baltkrieviju saistītie maksājumi tiek pārbaudīti īpaši rūpīgi un uzmanīgi. Tāpēc, lūdzu, ievadiet pēc iespējas vairāk informācijas par šiem maksājumiem, pievienojot konkrētus produktus un pakalpojumus un gala saņēmējus, nevis tikai, piemēram, rēķina numuru. Tas palīdzēs mums ātrāk apstrādāt Jūsu maksājumus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem maksājumiem uz bankas kontiem Krievijā un Ukrainā tagad ir jānorāda darījuma partnera (maksājuma saņēmēja) pilna fiziskā adrese. Maksājumi bez norādītas adreses netiek apstrādāti.

Mēs apzināmies, ka sadarbība ar Krieviju un arī Baltkrieviju pašlaik ir sarežģīta, jo gan klientiem, gan finanšu iestādēm ir jānodrošina, ka netiek pārkāptas sankcijas un ka puses ievēro Krimināllikumu. Tomēr esam pārliecināti, ka, strādājot kopā un ievērojot tiesību aktu prasības, varam rast efektīvus risinājumus, lai samazinātu riskus un nodrošinātu veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Ja veicat ieguldījumus finanšu tirgos, aicinām pievērst uzmanību portfeļa riskam ar Krieviju saistītos finanšu instrumentos, kas ir pakļauti sankciju piemērošanas riskiem, jo īpaši starptautisko iestāžu, biržu un institūciju rīcības gadījumā.

Ja Jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar attālināto filiāli, zvanot 6701 0000, vai savu menedžeri Citadelē, un mēs labprāt sniegsim Jums konsultāciju.

Situācijai attīstoties, varam var veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu sankciju efektīvu piemērošanu.

Sekojiet līdzi notikumu attīstībai

Daži sankciju veidi, piemēram, mērķētās finanšu sankcijas, ir vērstas pret konkrētām fiziskām vai juridiskām personām, savukārt, tā sauktās sektorālās sankcijas ir vērstas pret noteiktām ekonomikas nozarēm, piemēram, preču un pakalpojumu kategorijām. Uzņēmumiem ir pilnībā jāievēro šīs sankcijas un jāpārliecinās, ka Jūsu partneruzņēmums, tā valdes locekļi un patiesie labuma guvēji nav minēti sankciju sarakstos.

Dažkārt cilvēki jautā, kāpēc banka ir anulējusi darījumu, ja darījumu partneris nav iekļauts sankciju sarakstā. ES sankcijas tiek piemērotas pēc ķēdes principa, tas nozīmē -  pat, ja uzņēmējdarbības partneris nav tieši iekļauts sankcionēto personu sarakstā, tas var būt sankciju subjekta mātesuzņēmums vai arī persona, kurai piemēro sankcijas, var būt uzņēmuma augsta ranga darbinieks vai valdes loceklis. Proti, sankcijas tiek piemērotas arī tad, ja persona, kam sankcijas piemēro, tieši vai netieši kontrolē Jūsu darījumu partneri vai ir tā īpašnieks.

Sankciju oficiālie saraksti ir pieejami šeit un šeit.

Iepazīstiet savu klientu

Lai izvairītos no sankciju pārkāpumiem, ir ļoti svarīgi pazīt savu klientu. Tas nozīmē, ka Jums ir jāveic izpēte par sava darījumu partnera īpašniekiem, valdes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem un pārstāvjiem. Pirmkārt, tas palīdzēs Jums strādāt preventīvi un nodrošināt, ka attiecīgais uzņēmums nav tiešs vai netiešs sankciju subjekts.

Jums ir jāzina sava darījumu partnera galvenie klienti un partneri, jo īpaši, ja šis partneris atrodas paaugstināta sankciju riska valstī. Piemēram, ja izvēlaties izmantot Krievijā bāzēta starpnieka pakalpojumus, tā tīmekļa vietnē kā viens no galvenajiem partneriem var būt norādīts uzņēmums, kas iekļauts sankciju sarakstā. Šādas situācijas ir jāvērtē kā riskantas, jo, pārskatot to, kam piemēros sankcijas nākotnē, vispirms tiek vērtēti to personu partneri, uz kurām attiecas pašreizējās sankcijas. Turklāt, atbalstot sankcijām pakļauto personu partnerus, Jūs netieši atbalstāt arī sankciju sarakstā iekļautās personas. Tāpēc ir svarīgi izpētīt pēc iespējas garāku piegādes ķēdi, lai izvairītos no anulētiem darījumiem vai iesaldētiem aktīviem.

Apsveriet savu izejas stratēģiju

Sankcijas pastāvīgi mainās, un tās var ietekmēt gan ES, gan ASV pieņemtie lēmumi. Tas nozīmē, ka pat tad, ja Jūsu partneris vai nozare pašlaik nav iekļauti sankciju sarakstā, nav garantijas, ka politisku lēmumu dēļ tas tā būs arī rīt. Tāpēc, parakstot vienošanos vai jebkādus līgumus ar organizācijām no valstīm, uz kurām attiecas sankcijas, ir svarīgi apsvērt atrunas, kas ļauj vienpusēji anulēt līgumu, ja pret darījuma partneri tieši vai netieši tiek piemērotas sankcijas.

Esiet atklāti un pārredzami

Sankciju ievērošana ir saistoša gan bankām, gan uzņēmumiem, un atbildība par sankciju pārkāpumiem attiecas gan uz bankām, gan uzņēmumiem. Tāpēc būs situācijas, kad bankas preventīvi centīsies mazināt riskus un pirms darījuma apstrādes sazināsies ar uzņēmumu, lai iegūtu papildu informāciju. Jautājumi parasti ir par uzņēmējdarbības būtību, piegādes kanāliem, darījumu partneriem un ražošanā izmantoto produktu un pakalpojumu avotiem.

Pieredze rāda, ka partnerattiecībām ar Krieviju un arī Baltkrieviju ir zināma veida "sarkanie karogi". Viens no tiem ir starpnieku ķēdes, kas izmanto fiktīvus uzņēmumus, lai slēptu personu, uz kurām attiecas sankcijas, iesaistīšanos darījumos un izvairītos no sankcijām. Tāpēc ir ļoti svarīgi sniegt informāciju par saviem sadarbības partneriem un plānotajām piegādēm. Jums var nākties sniegt paskaidrojumus arī tad, ja tiek veikti regulāri maksājumi uz kontiem trešajās valstīs. Sadarbība ar Krievijas vai Baltkrievijas valdībai piederošiem uzņēmumiem vienmēr ir saistīta ar risku, ka kāds valdības pārstāvis tiks iekļauts sankciju sarakstā.

Lai nodrošinātu maksājumu ātrāku apstrādi, maksājuma informācijā vienmēr iekļaujiet pilnīgu un pārskatāmu informāciju. Piemēram, tā vietā, lai rakstītu "Rēķins Nr. 1234", rakstiet "Rēķins Nr. 1234 par naftas iegādi no [partneris]." Pirms darījuma uzsākšanas būtu lietderīgi iegūt informāciju par saviem partneriem, lai vajadzības gadījumā varētu atbildēt uz bankas jautājumiem, kas ievērojami atvieglos maksājumu ātru apstrādi.

Sankciju koordinatora/darbinieka pieņemšana darbā

Ja Jūsu uzņēmums ir būtiski saistīts ar Krieviju vai Baltkrieviju, piemēram, Jums ir ilgtermiņa partnerattiecības ar partneriem no šīs valsts vai Jūsu uzņēmums lielā apjomā izmanto preces vai pakalpojumus no Krievijas vai Baltkrievijas, Jums jāapsver iespēja pieņemt darbā sankciju uzraudzības ekspertu vai darbinieku, kurš ir sankciju speciālists un spēj orientēties mainīgajā situācijā. Tas nebūt nenozīmē, ka Jums uz pilnu slodzi būtu jāalgo ārējs speciālists; Jūs varat izmantot kādu, kas jau kādu laiku strādā uzņēmumā un pārzina uzņēmuma darbību un saimniecisko darbību Krievijā vai Baltkrievijā.

Izglītojot un apmācot šo darbinieku, Jūsu uzņēmums ne tikai spēs labāk pārvaldīt ar sankcijām saistītos riskus un orientēties mūsdienu mainīgajā situācijā, bet tas būs arī nozīmīgs signāls bankām, kuras vēlas sadarboties ar Jums ilgtermiņā, vienlaikus ievērojot ar sankcijām saistītos un tiesību aktos paredzētos noteikumus. Ja Jums ir ilgtermiņa plāns attīstīt uzņēmējdarbību caur Krieviju vai Baltkrieviju, viena darbinieka, kas uzraudzītu jaunumus un konstruktīvi sazinātos ar banku, deleģēšana ir svarīgs priekšnoteikums, lai mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā izveidotu veiksmīgu ekonomisko partnerību ar mūsu kaimiņvalsti.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes