Par mums

IPAS CBL Asset Management ir dibināta 2002. gada 11. janvārī un ir reģistrēta Latvijas Republikā. CBL Asset Management ir Citadele bankas grupas uzņēmums. CBL Asset Management ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs un nodrošina:

  • valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu;
  • sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu;
  • investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

CBL Asset Management sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, veiksmīgi apvienojot savu ekspertīzi Austrumeiropas un attīstības valstu tirgos ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus reģionus un vērtspapīru veidus. CBL ieguldījumu fondi ir reģistrēti publiskai izplatīšanai arī Vācijā, Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā.

CBL Asset Management komandas profesionāļi var lepoties ar bagātīgām zināšanām un veiksmīgu pieredzi finanšu tirgos. Šīs zināšanas un pieredze ir liktas CBL Asset Management darbības pamatā.

CBL Asset Management speciālisti pievērš īpašu uzmanību tirgus izpētei. Komandā ir 14 portfeļu pārvaldnieki un analītiķi, ar ievērojamu pieredzi Centrālās, Austrumeiropas un attīstības valstu tirgos. Analītiķu un fondu pārvaldītāju kopīga darbība nodrošina detalizētu, pielietojamu tirgus analīzi un izsvērtu lēmumu pieņemšanu. Regulāri analītiskie pētījumi tiek nodrošināti šādos sektoros: globālā un reģionālā makroekonomiskā analīze, procentu likmes, valūtas, akciju tirgi, izejvielas, atsevišķu industriju analīze, Austrumeiropas obligāciju un akciju tirgi (Krievija, Baltijas valstis, Centrāleiropa), ka arī pasaules attīstības valstu obligāciju un akciju tirgi (Brazīlija, Indija, Turcija utt).

CBL Asset Management piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu ar mērķi pavairot jūsu kapitāla vērtību, ņemot vērā Jums pieņemamu riska līmeni un Jūsu sagaidāmās ienesīguma prasības.

CBL Asset Management ir Finanšu nozares asociācija asociētais biedrs, kas aktīvi darbojas, lai uzlabotu uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā.