Risku parvaldiba

CBL Asset Management IPAS Risku pārvaldīšanas un minimizēšanas procesa apraksts:

 • Procedūras, kas nosaka regulāru risku kontroli
 • Limitu ievērošanas regulāra daudzlīmeņu kontrole
 • Ikmēneša detalizēti pārskati par fondu darbību, risku novērtēšanu, risku un ienesīguma avotiem (performance & risk attribution), kuru ietvaros tiek apskatīti: 
  • Tirgus cenu risks
  • Procentu likmju risks
  • Kredītrisks
  • Likviditātes risks
  • Valūtu risks
 • Fondu pārvaldītāja investīciju lēmumi, kas balstīti uz riska novērtēšanas rezultātiem
 • Sabiedrības operacionālo, tirgus un kredītrisku regulāra novērtēšana un samazināšana