Atpakaļ uz uzņēmumu

Zigurds Vaikulis

Valdes loceklis

Zigurds Vaikulis ir CBL Asset Management Portfeļu Pārvaldīšanas Daļas vadītājs kopš 2011. gada janvāra un pirms tam vairākus gadus vadījis CBL Asset Management Tirgus Analīzes daļu. Zigurds Vaikulis ir atbildīgs par klientu portfeļu un fondu pārvaldnieku komandas darbu, kā arī ir tieši iesaistīts atsevišķu segmentu, tostarp, makroekonomikas, Forex un procentu likmju analīzē. Zigurds Vaikulis ir atbildīgs par CBL Asset Management kopējās investīciju stratēģijas izstrādi, saskaņā ar kuru tiek vadīta globālā aktīvu alokācija CBL Asset Management ieguldījumu un pensiju fondos un klientu portfeļos. Zigurds Vaikulis ir CBL Asset Management valdes loceklis, kā arī Latvijas Komercbanku asociācijas ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas līdzpriekšsēdētājs. Zigurds Vaikulis ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un vadībā Latvijas Universitātē.