CBL Asset Management

Lipper atzīst Citadeles Austrumeiropas Obligāciju Fondu par labāko savā kategorijā

Publicēts

Starptautiskā ieguldījumu fondu informācijas un pētījumu kompānija Lipper ir piešķīrusi Citadeles Austrumeiropas Obligāciju Fondam - USD 2012. gada balvu par vislabāko un stabilāko ienesīguma un riska attiecību triju gadu griezumā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā. Citadeles Austrumeiropas Obligāciju Fonda-USD investori šajā periodā guva 97.6% absolūto ienesīgumu.

“Citadele Austrumeiropas Obligāciju Fonds iegulda Austrumeiropas reģiona, tajā skaitā NVS valstu, valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros. Šis tirgus pēdējo gadu laikā radījis ievērojamas peļņas iespējas, reģiona ekonomikām un uzņēmumiem veiksmīgi atkopjoties no 2008. gada finanšu krīzes,” saka Citadele Asset Management valdes priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs. ”Savukārt Citadeles fonda īpaši veiksmīgās darbības pamatā ir bijusi Citadele Asset Management pārvaldītāju komandas ilggadējā pieredze Austrumeiropas reģiona tirgos apvienojumā ar sistemātisku analīzi, aktīvu fonda pārvaldīšanu un pārdomātu risku vadību.”

Thomson Reuters meitas uzņēmums Lipper ir viens no vadošajiem starptautiskajiem ieguldījumu fondu informācijas, pētījumu un reitingu apkopotājiem. Lipper fondu balvas kā izcilības zīmi visā pasaulē atzīst gan fondu pārvaldnieki, gan profesionāli fondu investori. Šī gada 27. martā Luksemburgā svinīgā ceremonijā balvu saņēma Citadeles Austrumeiropas Obligāciju Fonda pārvaldnieks Andris Kotāns.

“Esam gandarīti par augsto novērtējumu starptautiskā mērogā,” saka Vladimirs Ivanovs. “Lipper balvas saņemšana apliecina, ka Citadele Asset Management ir reģionāla savas jomas līdere, kuras piedāvātie ieguldījumu pakalpojumi atbilst augstākajiem pasaules kvalitātes standartiem.”

Lipper vērtēšanas metodoloģijā īpašs uzsvars tiek likts uz ienesīguma un riska attiecības noturību, tādējādi izceļot fondus, kas apvieno spēcīgu vērtības pieaugumu ar stingru risku vadību. Balvas piešķiršanai tika izvērtēti visi Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijas fondi, kam ir UCITS statuss, kas reģistrēti pārdošanai vismaz trijās Eiropas valstīs un kam ir vismaz triju gadu snieguma vēsture. UCITS statusu nosaka Eiropas Savienības direktīva, kas atklātajiem ieguldījumu fondiem paredz vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā.

Par Citadele Asset Management

IPAS Citadele Asset Management ir bankas Citadele meitas uzņēmums un viena no vadošām ieguldījumu pārvaldīšanas kompānijām Baltijas valstīs. Citadele Asset Management piedāvā aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus gan vietējiem, gan arī starptautiskajiem klientiem - privātpersonām, korporatīvajiem klientiem, ieguldījumu fondiem, kā arī pensiju sistēmas 2. un 3. līmeņa pensiju plāniem un apdrošināšanas kompānijām. Citadele Asset Management meitas uzņēmumi aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus piedāvā arī klientiem Lietuvā un Ukrainā. Kompānijas pārstāvniecība darbojas arī Kazahstānā. Citadele ieguldījumu fondi ir reģistrēti publiskai izplatīšanai Baltijas valstīs, Zviedrijā, Šveicē un Vācijā.

Par banku Citadele

Citadele ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 10 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes