CBL Asset Management

Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS „CBL Asset Management” izveido jaunu ieguldījumu fondu

Publicēts

Bankas Citadele meitas uzņēmums Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „CBL Asset Management” ir reģistrējis jaunu alternatīvo ieguldījumu fondu “Baltic commercial real estate fund”. Fonda mērķis ir piedāvāt investoriem stabilu atdevi ar konservatīvu stratēģiju, veicot ieguldījumus komerciālajos nekustamajos īpašumos Baltijas valstīs.

Fonda galvenais mērķis ir stabilas naudas plūsmas nodrošināšana, mazāku uzsvaru liekot uz potenciālo īpašumu vērtības pieaugumu no iespējamām tirgus izmaiņām. Galvenie investīciju segmenti būs biroji un mazumtirdzniecības platības. Galvenie kritēriji īpašumu izvēlē būs īpašumu augsta likviditāte dažādos tirgus apstākļos un īpašuma konkurētspēja, nodrošinot to veiksmīgu darbību ilgtermiņā.

IPAS „CBL Asset Management” Nekustamo īpašumu projektu daļas vadītājs Andris Reņģītis: „Pie pašreizējām zemajām procentu likmēm Eiropā ir vērojama augoša interese no institucionālo investoru puses pēc alternatīviem ieguldījumu veidiem, tostarp investīcijām nekustamajā īpašumā, it īpaši komerciālajos naudas plūsmas objektos.” Saskaņā ar aģentūras „Prequin” datiem 2014. gada laikā 25 lielākie Eiropā bāzētie publiskie pensiju fondi nekustamo īpašumu investīcijām ir atvēlējuši 14% no kopējiem aktīviem. IPAS „CBL Asset Management” vērtē, ka Baltijas valstīs šis apjoms ir apmēram 2%, no kurām lielākās investīcijas ir Igaunijā.

„Pašlaik kvalitatīva komerciālā nekustamā īpašuma atdeve Baltijā ir ap 7.0-7.5% gadā. Mēs paredzam, ka, pielietojot konservatīvu investīciju un kreditēšanas politiku, kapitāla atdeve varētu pārsniegt 12%”, tā Andris Reņģītis.

Investīcijas īpašumu iegādei no ieguldītājiem tiks piesaistītas pakāpeniski, fondam iegādājoties investīciju stratēģijai atbilstošus, pievilcīgus nekustamā īpašuma objektus. Fonda pirmā emisija būs 20 miljoni eiro ar papildu emisijām atkarībā no tirgus apstākļiem un ieguldītāju intereses. IPAS „CBL Asset Management” sagaida, ka fonda īpašumu vērtība, iekļaujot aizņemtos līdzekļus, varētu būt robežās no 40 līdz 80 miljoniem eiro atkarībā no emisiju skaita.

Alternatīvais ieguldījumu fonds ir reģistrēts Latvijā, un tas pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumiem, direktīvām un regulām par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem. Fonda darbību pārrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

IPAS „CBL Asset Management” ir bankas Citadele meitas uzņēmums. Tā darbojas aktīvu pārvaldīšanas jomā kopš 2002. gada un sniedz ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas un fondu pārvaldīšanas pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar valsts fondēto pensiju un privāto pensiju plānu pārvaldīšanu.

Uzņēmums ir trešā lielākā aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība Latvijā, tā pārvaldīto aktīvu apjoms pārsniedz 630 miljonus eiro. Uzņēmums pārvalda 15 tā dibinātus ieguldījumu fondus un vairāk nekā 700 klientu individuālos ieguldījumu portfeļus. Uzņēmumā strādā 35 aktīvu pārvaldīšanas nozares profesionāļi.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes