CBL Asset Management

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu prospektos

Publicēts

„CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus tās pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu "CBL Baltic Sea Equity Fund", “CBL Eastern European Bond Fund”, “CBL Eastern European Select Equity Fund”, “CBL Global Emerging Markets Bond Fund”, „CBL Russian Equity Fund” un “CBL Strategic Allocation Funds” prospektos.

Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos stājas spēkā 2016. gada 19. augustā un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes