Banka Citadele

AS “Citadele banka” plāno emitēt jaunas subordinētās obligācijas

Publicēts

Citadeles akcionāri ir apstiprinājuši plānus par Citadeles otro Nenodrošināto subordinēto obligāciju programmu un jaunu subordinēto obligāciju emisiju līdz 25 miljonu EUR apmērā līdz 2017.gada beigām, lai refinansētu esošās subordinētās saistības pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un turpinātu uzlabot Citadeles kapitāla pietiekamības rādītāju, kas uz 2017.gada 30.jūniju bija 19.6% (16.7% grupas līmenī). Ieņēmumi no subordinēto obligāciju emisijas Citadeles 40 miljonu EUR pirmās Nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros, kas tika izpildīta pagājušā gada beigās, tika novirzīti subordinēto saistību dzēšanai pret Latvijas Privatizācijas aģentūru. Reitingu aģentūras Moody’s pašreiz Citadeles ilgtermiņa noguldījumiem piešķirtais kredītreitings ir Ba2 (ar pozitīvu nākotnes perspektīvu). Sīkāka informācija sekos pēc pamatprospekta apstiprināšanas Citadeles valdē un Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.    

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes