CBL Asset Management

Par izmaiņām ieguldījumu fonda “CBL Global Emerging Markets Bond Fund” prospektā un vairāku klašu ieguldījumu apliecību izlaišanu

Publicēts

„CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus ieguldījumu fonda “CBL Global Emerging Markets Bond Fund” (Fonds) pamatdokumentos, kas stāsies spēkā 01.1.2018. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām Fonds turpmāk izlaidīs vairāku klašu ieguldījumu apliecības.

Pēc izmaiņām:

  • šobrīd emitētajām Fonda ieguldījumu apliecībām ar ISIN kodu: LV0000400828, tiks mainīts nosaukums uz: Klase R Acc EUR (hedged).
  • sākot ar 02.01.2018. publiskā apgrozībā tiks laista jauna ieguldījumu apliecību Klase R Acc USD.

Kopumā, pēc nepieciešamības, Fondam būs iespēja papildus izveidot vēl 2 ieguldījumu apliecību Klases ar nosaukumiem: I Acc USD un I Acc EUR (hedged).

Pārvaldot Fondu ar vairāku Klašu ieguldījumu apliecībām Sabiedrība nodrošinās, ka tiek ievēroti sekojoši principi: Vienota ieguldījumu politika (Common investment objective), Nepārklāšanās /neizplatīšanās (Non-contagion), Informācijas atklātums (Pre-determination) un Caurspīdīgums (Transparency). Līdz ar to Fonda vairāku klašu ieguldījumu apliecību emisija neatstās ietekmi uz esošajiem Fonda ieguldītājiem.

Ar atjaunoto ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Jūs varat iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes