CBL Asset Management

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā

Publicēts

„CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 11. aprīlī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes